Art 205 Dispoziții generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Modificarea actului constitutiv - Dispoziții generale -
Art. 205.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Schimbarea formei societății, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Principiu 
    După ce în art. 204 din L.S. se reglementează condițiile în care actul constitutiv al unei societăți poate fi modificat, art. 205 din L.S. prevede că schimbarea formei societății, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi. Prin aceste din urmă dispoziții se consacră principiul potrivit căruia, prin modificarea actului constitutiv nu se creează o nouă persoană juridică, ci persoanei juridice inițiale i se aduc anumite schimbări, prin modificarea actului constitutiv în condițiile legii. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Simpla schimbare a firmei sociale nu implică schimbarea ființei juridico-sociale. 
    Prin urmare reprezentanța socială continuă să existe în persoana arătată prin statut, și e valabil mandatul dat procuratorului în procese, fără să mai fie nevoie de reînnoire sau de declarație în instanță. (C. Torino, 27 aprilie 1903; Giur. tor., 705; Dir. e giur.; XIX, 66; Giur. it., 979; Ann. 335, în Codul comercial adnotat cu doctrină, jurisprudență, lucrări pregătitoare și desbateri parlamentare, lucrări de unificare, Vol. III, Societățile comerciale, E. Antonescu, Partea I, ed. a II-a refăcută și adăugită, Tipografiile Române Unite, București, 1928, p. 49). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 195 Societățile cu răspundere limitată
Art 196 Societățile cu răspundere limitată
Art 197 Societățile cu răspundere limitată
Art 198 Societățile cu răspundere limitată
Art 199 Societățile cu răspundere limitată
Art 200 Societățile cu răspundere limitată
Art 201 Societățile cu răspundere limitată
Art 202 Societățile cu răspundere limitată
Art 203 Societățile cu răspundere limitată
Art 204 Dispoziții generale
Art 205 Dispoziții generale
Art 206 Dispoziții generale
Art 207 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 208 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 209 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 210 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 211 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 212 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 213 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 214 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 215 Reducerea sau majorarea capitalului social
Reviste:
Transformarea unei societăți pe acțiuni în societate cu răspundere limitată - modalitate de restructurare a întreprinderii (I)
Opoziția împotriva hotărârii adunării asociaților de prelungire a duratei societății
STUDIU DE CAZ: Opoziția împotriva hotărârilor adunării generale ale societății comerciale
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...