Art 202 Societățile cu răspundere limitată | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Funcționarea societăților comerciale - Societățile cu răspundere limitată -
Art. 202.
- Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (5)

(1) Părțile sociale pot fi transmise între asociați. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (3)

(2) Transmiterea către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social. Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(3) În cazul dobândirii unei părți sociale prin succesiune, prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel; în acest din urmă caz, societatea este obligată la plata părții sociale către succesori, conform ultimului bilanț contabil aprobat. Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(4) În cazul în care s-ar depăși maximul legal de asociați din cauza numărului succesorilor, aceștia vor fi obligați să desemneze un număr de titulari ce nu va depăși maximul legal.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Caracteristicile societăților de persoane - Horatiu Sasu
Societățile de persoane exercită comerț sub o firmă personală, asociații răspunzând pentru obligațiile lor, solidar și nemărginit.
Aceste societăți sunt constituite dintr-un număr mic de persoane, calitățile personale ale asociaților (inclusiv aptitudinile și competențele lor, încrederea reciprocă) fiind hotărâtoare nu numai la momentul constituirii, dar și pe parcursul funcționării societății, deprecierea lor cu consecința unor neînțelegeri grave între asociați care împiedică funcționarea societății putând să constituie chiar o cauză de dizolvare.
[ Mai mult... ]

Cele trei forme de societate între care trebuie să alegem - Horatiu Sasu
Dincolo de clasificarea legală, o importanță mult mai mare în decizia alegerii formei de societate o are clasificarea societăților în:
a) societăți de persoane (societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă)
[ Mai mult... ]

Corelare între textele Legii nr. 31/1990 - Horatiu Sasu
Dispozițiile legale cuprinse în art. 202 alin. (1) și (2), respectiv art. 202 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 are rolul de a tempera caracterul - de principiu - netransmisibil al părților sociale prevăzut în art. 11 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ]

Cum se face alegerea corectă a formei de societate? - Horatiu Sasu
Cele arătate în comentariile de la articolele anterioare sunt extrem de importante pentru o alegere corectă a formei de societate. Dincolo de alegerea cvasi-automată a SRL-ului ca formă de activitate, în realitate multe alte criterii trebuie avute în vedere când fondăm o societate:
a) Dacă intenționați să desfășurați o activitate în comun, luând în considerare aptitudinile și calităților profesionale ale asociaților lor, este recomandabil să optați pentru o societate de persoane sau SRL. Aici se au un vedere cooperarea, străduința, încrederea și conlucrarea asociaților în vederea obținerii de profit. “Determinant pentru înființarea unei societăți de persoane este încrederea reciprocă între asociați, întemeiată pe cinste și corectitudine. Aceste elemente trebuie să existe nu numai la constituirea societății, ci pe tot timpul existenței acesteia. Sancțiunea pierderii încrederii în unul din asociați este excluderea acestuia”. (Curtea Supremă de Justiție, decizia 157/1993);
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, ne întemeiem pe dispozițiile art. 202 coroborat cu art. 62 din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Ca noutate absolută în peisajul nostru juridic, O.U.G. nr. 54/2010 aintrodus patru noi aliniate în cuprinsul art. 202 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Conceptul de transmisiune a părților sociale 
    Dispozițiile art. 202 alin. (1) din L.S. permit cesiunea de părți sociale între asociați, dar cesiunea nu este „liberă”, ci ea este supusă condițiilor de fond și formalităților prevăzute de lege, mai ales în cazul în care cesiunea antrenează o modificare a actului constitutiv al societății. Transmisiunea de părți sociale nu este o simplă cesiune de creanță și, cu atât mai puțin, nu e un simplu contract de vânzare-cumpărare. Este un contract special care implică nu numai elemente patrimoniale, ci și elemente personale nepatrimoniale subsumate caracterului intuitu personae, ceea ce impune respectarea regulilor specifice societăților privitoare la modificarea actelor constitutive. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, ne întemeiem pe dispozițiile art. 202 coroborat cu art. 62 din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă prevederile art. 756 alin. (3) [devenit art. 757 alin. (3) în urma republicării, n.n.]din Codul de procedură civilă, potrivit cărora: «(3) Vânzarea acțiunilor la societățile închise și a părților sociale se face în mod amiabil, potrivit art. 753, iar în lipsă, de către executor, prin licitație publică, dacă legea nu prevede un sistem special privind circulația acestora.» [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 192 Societățile cu răspundere limitată
Art 193 Societățile cu răspundere limitată
Art 194 Societățile cu răspundere limitată
Art 195 Societățile cu răspundere limitată
Art 196 Societățile cu răspundere limitată
Art 197 Societățile cu răspundere limitată
Art 198 Societățile cu răspundere limitată
Art 199 Societățile cu răspundere limitată
Art 200 Societățile cu răspundere limitată
Art 201 Societățile cu răspundere limitată
Art 202 Societățile cu răspundere limitată
Art 203 Societățile cu răspundere limitată
Art 204 Dispoziții generale
Art 205 Dispoziții generale
Art 206 Dispoziții generale
Art 207 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 208 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 209 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 210 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 211 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 212 Reducerea sau majorarea capitalului social
Reviste:
Ipoteca asupra părților sociale - un contract (doar) numit sau (chiar) nenumit?
Schimbarea prototipului societar: de la societatea pe acțiuni la societatea cu răspundere limitată
Considerații asupra transferului părților sociale și al acțiunilor
Considerații asupra transferului părților sociale și al acțiunilor
Definiția și caracterele juridice ale contractului de societate în lumina dispozițiilor generale ale noului Cod civil prin raportare la prevederile speciale ale Legii societăților nr. 31/1990
Privilegiul vânzătorului de bunuri mobile
Transmiterea fictivă a participațiilor unei societăți
Opoziție la transmiterea părților sociale, întemeiată pe dispozițiile art. 202 alin. 2 indice 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Obligația probării prejudiciului cauzat oponentului
Opoziția împotriva hotărârii asociaților privitoare la transmiterea de părți sociale
Opoziție formulată de creditori la hotărârea asociaților de transmiterea părților sociale
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților adnotată
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...