Art 2 Dispoziții generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 2.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

Societățile comerciale se vor constitui în una dintre următoarele forme: a) societate în nume colectiv; b) societate în comandită simplă; c) societate pe acțiuni; d) societate în comandită pe acțiuni și e) societate cu răspundere limitată. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Constituire societăți comerciale - Sebastian Bodu
Asociații pot opta, în funcție de interesele lor, între a se asocia în cadrul unei societăți din cele enumerate de art. 1888 C. civ., cu sau fără personalitate juridică, societatea comercială fiind una dintre opțiuni (în acest din urmă caz, dobândirea personalității juridice făcându se prin înregistrarea în Registrul Comerțului). Enumerarea de la art. 1888 C. civ. este enunțiativă, putând exista și alte forme societare, precum societatea europeană sau societatea civila de avocați, în prezent sau în viitor . Clasificarea istorică a societăților comerciale este următoarea: (i) societăți colective, (ii) societăți în comandită și (iii) societăți anonime . Conform art. 2 din Legea societăților, societățile sunt în prezent de cinci feluri: (i) societăți în nume colectiv, (ii) societăți în comandită simplă, (iii) societăți pe acțiuni, (iv) societăți în comandită pe acțiuni și (v) societăți cu răspundere limitată .
Dintre societățile enumerate în Legea societăților, asociații sunt liberi să aleagă forma societară dorită, conform celor cinci variante legale. Odată ce alegerea este făcută, principiile fundamentale caracteristice respectivei forme se vor aplica întocmai, asociații neputând deroga de la ele prin actul constitutiv. Dacă legea cere însă o anumită formă societară pentru o anumită activitate, aceasta este obligatorie .
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Formele de societate, în general 
    Codul civil enumeră, în art. 1889, un număr de opt forme de societăți și ocategorie generică, neprecizată („orice alt tip de societate anume reglementat de lege”). 
    Societățile simple și societățile în participație [la care se referă art. 1888 lit. a) și b) C. civ..] sunt reglementate exclusiv în Codul civil. Numai reglementarea relativă la societatea simplă are, totuși, caracter de normă de drept comun, aplicabilă tuturor formelor de societate. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Conform dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 31/1990, societățile comerciale se vor constitui în una dintre următoarele forme: 
   a) societate în nume colectiv; 
   b) societate în comandită simplă; 
   c) societate pe acțiuni; 
   d) societate în comandită pe acțiuni și 
   e) societate cu răspundere limitată. 
    În funcție de tipul societății comerciale, la societățile de capitaluri, în categoria cărora intră societatea pe acțiuni și societatea în comandită pe acțiuni, întâlnim Adunarea generală a acționarilor, ca organ de conducere, administratorii organizați sub forma consiliului de administrație, directori sau membri ai directoratului și consiliul de supraveghere, ca organe de execuție, și cenzorii și auditorii financiari, ca organe de control. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. O societate anonimă nu poate fi asociată nici chiar de fapt într-o societate în nume colectiv. (Cas. it., 27 aprilie 1936, Rev. dr. com. 1936, pag. 576, în Codul Comercial Adnotat, sub îngrijirea Ministerului Justiției, 1944, Tiparul Românesc, p. 91). 
   2. Asociatul cu răspundere nelimitată într-o societate comercială nu este "eo ipso" comerciant și ca atare nu poate fi declarat personal în stare de faliment. (Trib. Iași S. III, sent. 687 din 1 septembrie 1930, P. R. 1931, II, 76, în Codul Comercial Adnotat, sub îngrijirea Ministerului Justiției, 1944, Tiparul Românesc, p. 91). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Actul constitutiv al societății
Art 6 Actul constitutiv al societății
Art 7 Actul constitutiv al societății
Art 8 Actul constitutiv al societății
Art 9 Actul constitutiv al societății
Art 10 Actul constitutiv al societății
Art 11 Actul constitutiv al societății
Art 12 Actul constitutiv al societății
Reviste:
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Câteva considerații cu privire la impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra societății (comerciale) reglementate de Legea nr. 31/1990
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...