Art 199 Societățile cu răspundere limitată | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Funcționarea societăților comerciale - Societățile cu răspundere limitată -
Art. 199.
- Referințe în jurisprudență (9), Doctrină (2), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (1)

(1) Dispozițiile art. 160 alin. (1) și (2) se vor aplica în mod corespunzător. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

(2) La societățile comerciale care nu se încadrează în prevederile art. 160 alin. (1), adunarea asociaților poate numi unul sau mai mulți cenzori. Modificări (3), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

(3) Dacă numărul asociaților trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Dispozițiile prevăzute pentru cenzorii societăților pe acțiuni se aplică și cenzorilor din societățile cu răspundere limitată. Reviste (1)

(5) În lipsă de cenzori, fiecare dintre asociați, care nu este administrator al societății, va exercita dreptul de control pe care asociații îl au în societățile în nume colectiv. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Actiune în obligarea societatii comerciale de a pune la dispozitia asociatului documentele contabile primare. Admisibilitate - Mădălina Moceanu
Daca partile contractului de societate au instituit un drept de control direct al asociatilor asupra societatii înfiintate, prin solicitarea si obtinerea documentelor de gestiune primara, atunci organele de administrare au obligatia de a transmite asociatilor actele solicitate.
Obligatia de a permite accesul asociatului la actele contabile ale societatii nu este îndeplinita urmare a simplei convocari a asociatului la adunarile generale, atâta timp cât din convocarile respective sau din procesele-verbale întocmite cu ocazia sedintelor adunarilor generale, nu rezulta ca acestuia i-au fost comunicate actele solicitate.
[ Mai mult... ]

Studiu de caz: Dreptul asociatului unui SRL de a verifica documentele contabile ale societății - Mădălina Moceanu
Reclamantul A a chemat în judecată pe pârâții SC B SA, C, D și E solicitând instanței de judecată ca prin hotărârea ce o va pronunța, în baza probelor administrate, să dispună următoarele:
-obligarea pârâților de a pune la dispoziția reclamantului spre consultare toate actele contabile ale societății pârâte SC B SRL privind activitatea societății pe perioada 2005 până în prezent, în special următoarele documente: balanța de verificare a lunii decembrie 2006, rulajele contului casă și bancă în 2006, situația ieșirilor de active imobilizate în 2006-2008 care să cuprindă profitul/pierderea pe fiecare ieșire, contractele de creditare ale asociaților, copii după documentele de plată privind restituirea împrumuturilor către asociați (atât pentru restituirile prin casierie, cât și cele prin bancă), sub sancțiunea unor daune cominatorii de 500 lei pe zi de întârziere începând cu data comunicării hotărârii, până la executarea acesteia;
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Alegerea cenzorilor și a auditorilor financiari în societățile cu răspundere limitată 
    Pentru detalii referitoare la statutul cenzorilor/auditorilor și la noțiunea de audit, a se vedea comentariul aferent art. 160. 
    Numirea cenzorilor/auditorilor financiari ai societăților cu răspundere limitată este, în principiu, o facultate. Prin excepție, numirea cenzorilor devine obligatorie când societatea are mai mult de 15 asociați. După părerea noastră, stabilirea acestui criteriu este eronată. Cenzorii au rolul de a controla gestiunea societății. Acest control se impune cu atât mai mult cu cât activitatea societății este mai complexă, ceea ce nu are întotdeauna legătură cu numărul de asociați. Pot exista societăți cu 50 de asociați care să aibă o activitate economică mai redusă decât o societate cu 2 asociați. De aceea, suntem de părere că un criteriu corect pentru îndeplinirea scopului legii este cifra de afaceri. Dacă cifra de afaceri depășește o anumită limită în anul precedent, limită ce ar trebui stabilită de lege, numirea cenzorilor ar trebui să fie obligatorie, iar dacă cifra de afaceri scade, numirea cenzorilor ar trebui să redevină o facultate. În felul acesta se evită și eludarea legii de către asociați prin menținerea artificială a numărului de asociați sub 15, prin mandatari prête-nom aleși dintre ceilalți asociați, care să dețină părți sociale în nume propriu, dar pe seama altor asociați oculți, neînscriși în registrul asociaților. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Potrivit prevederilor art. 199 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, în lipsă de cenzori sau, după caz, de auditor financiar, fiecare dintre asociați care nu este administrator al societății - ca în speța de față - va exercita dreptul de control, dispunând, astfel, de mijloace specifice ce pot fi fructificate în AGA și nu de posibilitățile oferite de dispozițiile art. 136 din Legea nr. 31/1990 numai acționarului unei societăți pe acțiuni. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 189 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 190 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 191 Societățile cu răspundere limitată
Art 192 Societățile cu răspundere limitată
Art 193 Societățile cu răspundere limitată
Art 194 Societățile cu răspundere limitată
Art 195 Societățile cu răspundere limitată
Art 196 Societățile cu răspundere limitată
Art 197 Societățile cu răspundere limitată
Art 198 Societățile cu răspundere limitată
Art 199 Societățile cu răspundere limitată
Art 200 Societățile cu răspundere limitată
Art 201 Societățile cu răspundere limitată
Art 202 Societățile cu răspundere limitată
Art 203 Societățile cu răspundere limitată
Art 204 Dispoziții generale
Art 205 Dispoziții generale
Art 206 Dispoziții generale
Art 207 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 208 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 209 Reducerea sau majorarea capitalului social
Reviste:
Transformarea unei societăți pe acțiuni în societate cu răspundere limitată - modalitate de restructurare a întreprinderii (II)
Calitatea de salariat și administrator al societății cu răspundere limitată
Studiu de caz: Dreptul asociatului unui SRL de a verifica documentele contabile ale societății
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Referințe în cărți:
Tratat de drept comercial român
;
se încarcă...