Art 198 Societățile cu răspundere limitată | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Funcționarea societăților comerciale - Societățile cu răspundere limitată -
Art. 198.
- Referințe în jurisprudență (10), Doctrină (2)

(1) Societatea trebuie să țină, prin grija administratorilor, un registru al asociaților, în care se vor înscrie, după caz, numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea. Referințe în jurisprudență (5)

(2) Administratorii răspund personal și solidar pentru orice daună pricinuită prin nerespectarea prevederilor de la alin. (1). Referințe în jurisprudență (1)

(3) Registrul poate fi cercetat de asociați și creditori. Referințe în jurisprudență (4)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Modificări privind părțile sociale 
    Prin sintagma „orice modificare privitoare la părțile sociale” la care se referă art. 198 alin. (1) în final, trebuie înțeles orice act juridic încheiat sau procedură efectuată în legătură cu părțile sociale, cum ar fi: cesiune, gaj, uzufruct, sechestru, popriri, anularea acestora în urma reducerii capitalului social etc. Desigur, înscrierea acestor mențiuni presupune ca administratorii să fi fost încunoștințați de cei interesați. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Potrivit dispozițiilor art. 198 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 "registrul poate fi cercetat de asociați și creditori". Susținerea recurentei privind încălcarea acestor dispoziții este neîntemeiată față de dispozițiile textului de lege indicat care se referă numai la dreptul dat de legiuitor asociaților și creditorilor de a cerceta registrul societății, fără a cuprinde vreo mențiune referitoare la modul de înscriere a părților sociale. (ÎCCJ, s. com., dec. nr. 381 din 27 ianuarie 2011) [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 188 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 189 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 190 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 191 Societățile cu răspundere limitată
Art 192 Societățile cu răspundere limitată
Art 193 Societățile cu răspundere limitată
Art 194 Societățile cu răspundere limitată
Art 195 Societățile cu răspundere limitată
Art 196 Societățile cu răspundere limitată
Art 197 Societățile cu răspundere limitată
Art 198 Societățile cu răspundere limitată
Art 199 Societățile cu răspundere limitată
Art 200 Societățile cu răspundere limitată
Art 201 Societățile cu răspundere limitată
Art 202 Societățile cu răspundere limitată
Art 203 Societățile cu răspundere limitată
Art 204 Dispoziții generale
Art 205 Dispoziții generale
Art 206 Dispoziții generale
Art 207 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 208 Reducerea sau majorarea capitalului social
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...