Art 191 Societățile cu răspundere limitată | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Funcționarea societăților comerciale - Societățile cu răspundere limitată -
Art. 191.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

(1) Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală. Jurisprudență

(2) Prin actul constitutiv se va putea stabili că votarea se poate face și prin corespondență.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

O interpretare interesantă din practica judiciară - Horatiu Sasu
Prevederea de mai sus reglementează o infracțiune la regimul societăților, însă interesant este că, aplicând un principiu din altă sferă (cea fiscală), o instanță a decis că "în lipsa unor documente justificative (dispoziții de plată către casierie) din care să rezulte care a fost scopul acordării avansurilor, organele fiscale aplicând principiul prevalenței economicului asupra juridicului au procedat în mod legitim la reconsiderarea acordării acestor avansuri astfel încât să reflecte conținutul economic al operațiunii de acordare de dividende. Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 571/2003 acordarea avansurilor către asociați POATE FI TRATATĂ DREPT ACORDARE DE DIVIDEND cu atât mai mult cu cât societatea înregistra profituri din anii precedenți rămase nerepartizate” (Curtea de Apel Cluj - Secția Contencios Administrativ și Fiscal, sentința nr. 379/2012).
Operațiunea „poate fi tratată drept acordare de dividend” numai în condițiile menționate de instanță, anume existența prealabilă (din anii trecuți) a unor profituri reale, nerepartizate.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Reglementarea societăților cu răspundere limitată 
    Societățile cu răspundere limitată reprezintă o aplicație practică a principiului limitării răspunderii asociaților pentru datoriile societăților în care s-au asociat. 
    Acest tip de societăți a fost pentru prima oară reglementat în Europa de Legea germană din 20 aprilie 1892. Legea franceză din 7 martie 1925 a preluat instituția, la fel ca și Legea austriacă din 1906 și cea maghiară din 1925. Legea franceză din 1925 a servit drept model pentru Legea belgiană din 1935, precum și altor legi ale unor state europene. În dreptul nostru, legea de punere în aplicare a legii privitoare la introducerea legislației române în Bucovina din 2 noiembrie 1938 a menținut societățile cu răspundere limitată constituite și care funcționau în Bucovina în baza Legii austriece din 1906. Consacrarea deplină pe planul dreptului s-a realizat însă mult mai târziu, prin Legea societăților comerciale (I. Turcu, Teoria și practica dreptului comercial român, vol. I, p. 433-434; I.L. Georgescu, Societățile cu răspundere limitată). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Este știut că art. 191 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, impune ca în privința societăților de persoane să prevaleze regula unanimității asociaților în adoptarea hotărârilor prin care se modifică actul constitutiv, dacă prin lege sau actul constitutiv nu se prevede altfel. 
    Întrucât în statutul SC B. SRL, nu a existat nicio reglemententare a situației de constituire a majorității necesare pentru adoptarea unei hotărâri prin care se modifică actul constitutiv al persoanei juridice, în mod corect instanța de apel a apreciat ca fiind aplicabile dispozițiile legale, cuprinse la art. 191 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, privind unanimitatea asociaților, apreciind că lipsa semnăturilor celor doi asociați E. și D. de pe actul adițional nr. 2/9 decembrie 2003 echivalează cu lipsa consimțământului acestora la deciziile aprobate în cuprinsul actului respectiv, act lovit astfel de nulitate absolută. (ÎCCJ, s. a II-a civ., dec. nr. 969 din 26 mai 2016) [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 181 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 182 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 183 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 184 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 185 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 186 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 187 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 188 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 189 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 190 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 191 Societățile cu răspundere limitată
Art 192 Societățile cu răspundere limitată
Art 193 Societățile cu răspundere limitată
Art 194 Societățile cu răspundere limitată
Art 195 Societățile cu răspundere limitată
Art 196 Societățile cu răspundere limitată
Art 197 Societățile cu răspundere limitată
Art 198 Societățile cu răspundere limitată
Art 199 Societățile cu răspundere limitată
Art 200 Societățile cu răspundere limitată
Art 201 Societățile cu răspundere limitată
Reviste:
Schimbarea prototipului societar: de la societatea pe acțiuni la societatea cu răspundere limitată
Societatea simplă (II)
Studiu de caz - Schimbarea nelegală a administratorului. Anularea hotărârii AGA
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Referințe în cărți:
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...