Art 188 Societățile în comandită pe acțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Funcționarea societăților comerciale - Societățile în comandită pe acțiuni -
Art. 188.
- Doctrină (2)

(1) Administrarea societății este încredințată unuia sau mai multor asociați comanditați.

(2) Asociaților comanditați li se vor aplica dispozițiile prevăzute la art. 80-83, iar asociaților comanditari cele din art. 89 și 90.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Administratorii societății în comandită pe acțiuni 
    Ca și în cazul societății în comandită simplă, administrarea societății în comandită pe acțiuni este realizată numai de asociații comanditați, cu excluderea asociaților comanditari. 
    Înlăturarea asociaților comanditari de la administrarea societății în comandită pe acțiuni se datorează răspunderii lor limitate pentru obligațiile sociale (G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, p. 1185). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    O societate în comandită pe acțiuni devine transformată într-o simplă societate de fapt dacă acționarii, în adunarea generală au înlocuit pe unicul comanditat, gerant responsabil, care se retrage din societate, printr-un terțiu, gerant neasociat și neparticipând nici la beneficii nici la pierderi; sau dacă ei se angajează să ia asupra lor ca afacere personală obligațiunile societății; sau dacă ei decid că societatea va fi de aici înainte girată de către președintele Consiliului de administrație, fără nici o responsabilitate și că ea va lua o denumire impersonală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 178 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 179 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 180 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 181 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 182 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 183 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 184 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 185 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 186 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 187 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 188 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 189 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 190 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 191 Societățile cu răspundere limitată
Art 192 Societățile cu răspundere limitată
Art 193 Societățile cu răspundere limitată
Art 194 Societățile cu răspundere limitată
Art 195 Societățile cu răspundere limitată
Art 196 Societățile cu răspundere limitată
Art 197 Societățile cu răspundere limitată
Art 198 Societățile cu răspundere limitată
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...