Art 180 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale -
Art. 180.
- Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

(1) Societatea comercială poate contracta cu o societate de registru independent privat ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile alineatului precedent sunt aplicabile, în mod corespunzător, și în ceea ce privește registrul obligațiunilor.

(3) Ținerea registrului acționarilor și/sau a registrului obligațiunilor de către o societate de registru independent autorizat este obligatorie în cazurile prevăzute de lege. Referințe în jurisprudență (2)

(4) În cazul în care registrul acționarilor este ținut de către o societate de registru independent autorizată, este obligatorie menționarea în registrul comerțului a firmei și a sediului acesteia, precum și a oricăror modificări intervenite cu privire la aceste elemente de identificare. Referințe în jurisprudență (1), Proceduri (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Societatea de registru independent 
    Societatea de registru independent privat nu trebuie confundată cu registrul acționarilor. Cel din urmă reprezintă un sistem de evidență aacționarilor și acțiunilor și aoperațiunilor în legătură cu acțiunile și asigură validitatea operațiunilor privind drepturile asupra acțiunilor (dacă actul constitutiv sau legea nu prevăd altfel) și opozabilitatea lor față de terți. Registrul acționarilor este obligatoriu atât pentru societățile închise, cât și pentru societățile tranzacționate pe opiață reglementată. Societatea de registru independent este osocietate cu un obiect de activitate specific, constând, în principal, în menținerea și completarea registrelor acționarilor ale unor societăți. Societățile „închise” nu sunt obligate să își țină registrul acționarilor în cadrul unei societăți de registru independent. În ceea ce privește societățile tranzacționate pe opiață reglementată, ele sunt însă obligate să țină registrul acționarilor în cadrul depozitarului central înființat în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital [a se vedea art. 146 și art. 284 alin. (2) din Legea nr. 297/2004; pentru unele informații privind societatea de registru independent privat al acționarilor, ase vedea comentariul de la art. 177 din L.S.]. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În situația societăților închise, aceste registre pot fi ținute și la sediul societății, însă în cazul societăților tranzacționate pe opiață reglementată, registrele respective sunt păstrate (în forma electronică) de către depozitarul central autorizat de Comisia Națională aValorilor Mobiliare. În conformitate cu dispozițiile art. 180 alin. (1), orice societate comercială poate contracta cu osocietate de registru independent privat ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și acelorlalte operațiuni legate de acest registru. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 170 Despre emiterea de obligațiuni
Art 171 Despre emiterea de obligațiuni
Art 172 Despre emiterea de obligațiuni
Art 173 Despre emiterea de obligațiuni
Art 174 Despre emiterea de obligațiuni
Art 175 Despre emiterea de obligațiuni
Art 176 Despre emiterea de obligațiuni
Art 177 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 178 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 179 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 180 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 181 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 182 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 183 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 184 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 185 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 186 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 187 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 188 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 189 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 190 Societățile în comandită pe acțiuni
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Drepturile acționarilor, ediția 3
Proceduri:
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor prevăzute la pct. 4.6. din cererea de înregistrare aprobată prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1355/C/2009
;
se încarcă...