Art 178 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale -
Art. 178.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Administratorii sau, după caz, societățile de registru independent au obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricăror alți solicitanți registrele prevăzute la art. 177 alin. (1) lit. a) și să elibereze, la cerere, pe cheltuiala acestora, extrase de pe ele. Modificări (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) De asemenea, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și a deținătorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrele prevăzute la art. 177 alin. (1) lit. b) și f). Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Punerea registrului acționarilor la dispoziția terților 
    Spre deosebire de fostul Cod comercial (art. 144 alin. ultim Codul comercial din 1887, în ceea ce privește consultarea publică aregistrului acționarilor, dacă acțiunile nu au fost integral plătite), legea nu mai cuprinde odispoziție care să permită accesul public la registrele menționate în art. 173.În aceste condiții, considerăm că aceste registre nu pot fi consultate de persoane terțe față de societate, fără aprobarea acesteia. Însă, informațiile conținute în aceste registre pot deveni accesibile publicului dacă ele sunt menționate în cadrul altor forme de publicitate (de exemplu, registrul comerțului). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Registrele societății fiind la sediul ei, ele nu pot fi controlate în altă parte decât numai la sediul și biroul societății. (Cas. III, dec. nr. 514 din 19 mai 1928, "Jurispr. Gen." 1929, p. 289, în Codul Comercial adnotat cu jurisprudența română la zi, Stelian Ionescu, Laurențiu Preutescu, p. 133). 
   2. Nu e loc să se pronunțe nulitatea adunării generale a unei societăți anonime, cerută de un acționar, pe motiv că n-a obținut comunicarea listei acționarilor, cu 15 zile înainte de întrunire, dacă acționarul n-a suferit decât o simplă întârziere în comunicarea ce îi era datorată și n-a fost în realitate lipsit de exercițiul drepturilor lui de control pe care art. 35 are de scop să i le salvgardeze. - D. P. 1909, 1, 358. (Cas. Req., 18 iunie 1907, în Codul de Comerciu adnotat cu jurisprudența până la zi, M. A. Dumitrescu, Ed. Cugetarea, 1926, p. 415-416). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 168 Despre emiterea de obligațiuni
Art 169 Despre emiterea de obligațiuni
Art 170 Despre emiterea de obligațiuni
Art 171 Despre emiterea de obligațiuni
Art 172 Despre emiterea de obligațiuni
Art 173 Despre emiterea de obligațiuni
Art 174 Despre emiterea de obligațiuni
Art 175 Despre emiterea de obligațiuni
Art 176 Despre emiterea de obligațiuni
Art 177 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 178 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 179 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 180 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 181 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 182 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 183 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 184 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 185 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 186 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 187 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 188 Societățile în comandită pe acțiuni
Reviste:
Societăți pe acțiuni. Adunare Generală Ordinară vs. Adunare Generală Extraordinară. Convocare, desfășurare, adoptarea hotărârilor
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...