Art 174 Despre emiterea de obligațiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre emiterea de obligațiuni -
Art. 174.
- Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Hotărârile luate de adunarea deținătorilor de obligațiuni sunt obligatorii și pentru deținătorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(2) Hotărârile adunării deținătorilor de obligațiuni pot fi atacate în justiție de către deținătorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței, în termenul și cu efectele arătate în art. 132 și 133.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Protecția obligatarilor 
    Prevederile art. 171-175 din L.S. împlinesc oveche lacună alegislației comerciale, semnalată de doctrină (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, 1948, p. 656), privind organizarea obligatarilor. După cum s-a remarcat, deși între subscriitorii obligatari se creează oadevărată comuniune de interese care reclamă oanumită protecție în ceea ce privește interesele lor, totuși legislația i-a lăsat multă vreme singuri în apărarea acestor interese (C. Vivante, Traité de droit commercial, p. 466), ceea ce afost de natură să expună creditul public diverselor operațiuni abuzive ale societăților emitente. Legislațiile au reglementat această problemă asupravegherii societății emitente de către creditorii obligatari distinct, lăsând fiecăruia grija de a-și apăra interesele (C. Vivante, Traité de droit commercial, p. 468). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 164 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 165 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 166 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 167 Despre emiterea de obligațiuni
Art 168 Despre emiterea de obligațiuni
Art 169 Despre emiterea de obligațiuni
Art 170 Despre emiterea de obligațiuni
Art 171 Despre emiterea de obligațiuni
Art 172 Despre emiterea de obligațiuni
Art 173 Despre emiterea de obligațiuni
Art 174 Despre emiterea de obligațiuni
Art 175 Despre emiterea de obligațiuni
Art 176 Despre emiterea de obligațiuni
Art 177 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 178 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 179 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 180 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 181 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 182 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 183 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 184 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Referințe în cărți:
Tratat de drept societar - Teorie și practică
;
se încarcă...