Art 173 Despre emiterea de obligațiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile pe acțiuni - Despre emiterea de obligațiuni -
Art. 173.
- Doctrină (1)

Pentru validitatea deliberărilor prevăzute la art. 172 alin. (1) lit. a), b) și c) hotărârea se ia cu o majoritate reprezentând cel puțin o treime din titlurile emise și nerambursate; în celelalte cazuri este necesară prezența în adunare a deținătorilor reprezentând cel puțin două treimi din titlurile nerambursate și votul favorabil a cel puțin patru cincimi din titlurile reprezentate la adunare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Protecția obligatarilor 
    Prevederile art. 171-175 din L.S. împlinesc oveche lacună alegislației comerciale, semnalată de doctrină (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, 1948, p. 656), privind organizarea obligatarilor. După cum s-a remarcat, deși între subscriitorii obligatari se creează oadevărată comuniune de interese care reclamă oanumită protecție în ceea ce privește interesele lor, totuși legislația i-a lăsat multă vreme singuri în apărarea acestor interese (C. Vivante, Traité de droit commercial, p. 466), ceea ce afost de natură să expună creditul public diverselor operațiuni abuzive ale societăților emitente. Legislațiile au reglementat această problemă asupravegherii societății emitente de către creditorii obligatari distinct, lăsând fiecăruia grija de a-și apăra interesele (C. Vivante, Traité de droit commercial, p. 468). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 163 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 164 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 165 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 166 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 167 Despre emiterea de obligațiuni
Art 168 Despre emiterea de obligațiuni
Art 169 Despre emiterea de obligațiuni
Art 170 Despre emiterea de obligațiuni
Art 171 Despre emiterea de obligațiuni
Art 172 Despre emiterea de obligațiuni
Art 173 Despre emiterea de obligațiuni
Art 174 Despre emiterea de obligațiuni
Art 175 Despre emiterea de obligațiuni
Art 176 Despre emiterea de obligațiuni
Art 177 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 178 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 179 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 180 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 181 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 182 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 183 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
;
se încarcă...