Art 172 Despre emiterea de obligațiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile pe acțiuni - Despre emiterea de obligațiuni -
Art. 172.
- Doctrină (1)

(1) Adunarea deținătorilor de obligațiuni legal constituită poate:

a) să numească un reprezentant al deținătorilor de obligațiuni și unul sau mai mulți supleanți, cu dreptul de a-i reprezenta față de societate și în justiție, fixându-le remunerația; aceștia nu pot lua parte la administrarea societății, dar vor putea asista la adunările sale generale;

b) să îndeplinească toate actele de supraveghere și de apărare a intereselor lor comune sau să autorizeze un reprezentant cu îndeplinirea lor;

c) să constituie un fond, care va putea fi luat din dobânzile cuvenite deținătorilor de obligațiuni, pentru a face față cheltuielilor necesare apărării drepturilor lor, stabilind, în același timp, regulile pentru gestiunea acestui fond;

d) să se opună la orice modificare a actului constitutiv sau a condițiilor împrumutului, prin care s-ar putea aduce o atingere drepturilor deținătorilor de obligațiuni; Doctrină (1)

e) să se pronunțe asupra emiterii de noi obligațiuni.

(2) Hotărârile adunării vor fi aduse la cunoștință societății, în termen de cel mult 3 zile de la adoptarea lor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Protecția obligatarilor 
    Prevederile art. 171-175 din L.S. împlinesc oveche lacună alegislației comerciale, semnalată de doctrină (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, 1948, p. 656), privind organizarea obligatarilor. După cum s-a remarcat, deși între subscriitorii obligatari se creează oadevărată comuniune de interese care reclamă oanumită protecție în ceea ce privește interesele lor, totuși legislația i-a lăsat multă vreme singuri în apărarea acestor interese (C. Vivante, Traité de droit commercial, p. 466), ceea ce afost de natură să expună creditul public diverselor operațiuni abuzive ale societăților emitente. Legislațiile au reglementat această problemă asupravegherii societății emitente de către creditorii obligatari distinct, lăsând fiecăruia grija de a-și apăra interesele (C. Vivante, Traité de droit commercial, p. 468). [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Titularii obligațiunilor, întruniți în adunarea obligatarilor, se vor putea opune convertibilității acțiunilor, în temeiul art. 172 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990, pe temeiul că această convertibilitate modifică în parte condițiile împrumutului, și se aduce oatingere drepturilor deținătorilor de obligațiuni. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 162 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 163 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 164 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 165 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 166 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 167 Despre emiterea de obligațiuni
Art 168 Despre emiterea de obligațiuni
Art 169 Despre emiterea de obligațiuni
Art 170 Despre emiterea de obligațiuni
Art 171 Despre emiterea de obligațiuni
Art 172 Despre emiterea de obligațiuni
Art 173 Despre emiterea de obligațiuni
Art 174 Despre emiterea de obligațiuni
Art 175 Despre emiterea de obligațiuni
Art 176 Despre emiterea de obligațiuni
Art 177 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 178 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 179 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 180 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 181 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 182 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...