Art 171 Despre emiterea de obligațiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile pe acțiuni - Despre emiterea de obligațiuni -
Art. 171.
- Doctrină (2)

(1) Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în adunare generală, pentru a delibera asupra intereselor lor.

(2) Adunarea va fi convocată pe cheltuiala societății care a emis obligațiunile, la cererea unui număr de deținători care să reprezinte a patra parte din titlurile emise și nerambursate sau, după numirea reprezentanților deținătorilor de obligațiuni, la cererea acestora.

(3) Dispozițiile prevăzute pentru adunarea ordinară a acționarilor se aplică și adunării deținătorilor de obligațiuni, în ce privește formele, condițiile, termenele convocării, depunerea titlurilor și votarea.

(4) Societatea emitentă nu poate participa la deliberările adunării deținătorilor de obligațiuni, în baza obligațiunilor pe care le posedă.

(5) Deținătorii de obligațiuni vor putea fi reprezentați prin mandatari, alții decât administratorii, cenzorii sau funcționarii societății. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Protecția obligatarilor 
    Prevederile art. 171-175 din L.S. împlinesc oveche lacună alegislației comerciale, semnalată de doctrină (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, 1948, p. 656), privind organizarea obligatarilor. După cum s-a remarcat, deși între subscriitorii obligatari se creează oadevărată comuniune de interese care reclamă oanumită protecție în ceea ce privește interesele lor, totuși legislația i-a lăsat multă vreme singuri în apărarea acestor interese (C. Vivante, Traité de droit commercial, p. 466), ceea ce afost de natură să expună creditul public diverselor operațiuni abuzive ale societăților emitente. Legislațiile au reglementat această problemă asupravegherii societății emitente de către creditorii obligatari distinct, lăsând fiecăruia grija de a-și apăra interesele (C. Vivante, Traité de droit commercial, p. 468). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Administratorii unei societăți anonime, a căror alegere a fost atacată, posterior declarată nulă, pot face în mod valabil, între timp, acte de administrație obișnuită. (C. Torino, 1 Iuglio 1901; Giur. tor., 1568, în Codul comercial adnotat cu doctrină, jurisprudență, lucrări pregătitoare și desbateri parlamentare, lucrări de unificare, Vol. III, Societățile comerciale, E. Antonescu, Partea I, ed. a II-a refăcută și adăugită, Tipografiile Române Unite, București, 1928, p. 537). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 161 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 162 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 163 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 164 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 165 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 166 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 167 Despre emiterea de obligațiuni
Art 168 Despre emiterea de obligațiuni
Art 169 Despre emiterea de obligațiuni
Art 170 Despre emiterea de obligațiuni
Art 171 Despre emiterea de obligațiuni
Art 172 Despre emiterea de obligațiuni
Art 173 Despre emiterea de obligațiuni
Art 174 Despre emiterea de obligațiuni
Art 175 Despre emiterea de obligațiuni
Art 176 Despre emiterea de obligațiuni
Art 177 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 178 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 179 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 180 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 181 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...