Art 170 Despre emiterea de obligațiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre emiterea de obligațiuni -
Art. 170.
- Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (2)

(1) Subscripția obligațiunilor va fi făcută pe exemplarele prospectului de emisiune.

(2) Valoarea obligațiunilor subscrise trebuie să fie integral vărsată.

(3) Titlurile obligațiunilor trebuie să cuprindă datele arătate la art. 168, numărul de ordine și tabloul plăților în capital și dobânzi. Modificări (1)

(4) Titlurile vor fi semnate în conformitate cu dispozițiile art. 93 alin. (4).

(5) Valoarea nominală a obligațiunilor convertibile în acțiuni va trebui să fie egală cu cea a acțiunilor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Reglementarea ofertei publice de valori mobiliare 
    Oferta publică înseamnă comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă și prin orice mijloace, care prezintă informații suficiente despre termenii ofertei și despre valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte odecizie cu privire la vânzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Această definiție se va aplica, de asemenea, și în situația plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari (art. 2 pct. 18 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital; St.D. Cărpenaru, Drept comercial român, 1998, p. 313). Oferta publică de obligațiuni trebuie autorizată de CNVM (St.D. Cărpenaru, Drept comercial român, 1998, p. 314). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. În materie comercială, o societate anonimă poate emite valabil obligațiuni la purtător sau nominale, de îndată ce oferă o ipotecă pentru garantarea acestor obligațiuni, fără intervenția niciunui reprezentant al viitorilor detentori; iar prin dispozițiile legii din 1900, prin care se dispune formarea unui regulament, prin care să se ia măsurile pentru eficacitatea unei astfel de ipoteci, legiuitorul a înțeles a crea un organ legal, care să controleze numai garanția oferită, spre a preveni fraudele a căror victime ar putea fi viitorii detentori, iar nicidecum de a efectua împrumutul ipotecar în numele unor viitori creditori. (Cas. II, dec. nr. 154 din 28 septembrie 1910, Bul., p. 1232, în Codul Comercial Adnotat, George T. Ionescu, I. Vasilescu Nottara, ediția a II-a, 1927, p. 89). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 160 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 161 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 162 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 163 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 164 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 165 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 166 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 167 Despre emiterea de obligațiuni
Art 168 Despre emiterea de obligațiuni
Art 169 Despre emiterea de obligațiuni
Art 170 Despre emiterea de obligațiuni
Art 171 Despre emiterea de obligațiuni
Art 172 Despre emiterea de obligațiuni
Art 173 Despre emiterea de obligațiuni
Art 174 Despre emiterea de obligațiuni
Art 175 Despre emiterea de obligațiuni
Art 176 Despre emiterea de obligațiuni
Art 177 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 178 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 179 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 180 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...