Art 17 Actul constitutiv al societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Constituirea societăților comerciale - Actul constitutiv al societății -
Art. 17.
- Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (5), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (2)

(1) La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia, se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerțului privind disponibilitatea firmei și declarația pe propria răspundere privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată. Doctrină (1)

(2) La același sediu vor putea funcționa mai multe societăți, dacă cel puțin o persoană este, în condițiile legii, asociat în fiecare dintre aceste societăți. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (5)

(3) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, după caz, persoana care dă dată certă va refuza operațiunile solicitate, dacă din documentația prezentată rezultă că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1). Modificări (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Între elementele de identificare asucursalei, nu sunt necesare decât sediul social și reprezentanții comerciantului pentru sucursală. Sediul social al sucursalei va respecta regulile impuse de legislația română, legiuitorul național având puterea de aimpune reguli unice pentru aceeași instituție juridică, indiferent de regimul juridic al persoanei străine care înțelege să desfășoare oactivitate în România. Așadar, sediul social al sucursalei va fi un sediu real, unde se află organele de conducere ale sucursalei, „centrul nervos” al acesteia1. Sucursala nefiind societate comercială, apreciem că nu se pot aplica prevederile speciale ale art. 17 din Legea nr. 31/1990 referitoare la sediul societății. 
    1 Pentru unele considerații cu privire la sediul social, a se vedea C. Haraga, L. Pîrvu, op. cit., p. 91-107.
[ Mai mult... ]
 

.....
    Articolul 17 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 prevede că „La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă aacestuia, se vor prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerțului privind disponibilitatea firmei și declarația pe propria răspundere privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată”, iar alin. (3) precizează că „Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, după caz, persoana care dă dată certă va refuza operațiunile solicitate, dacă din documentația prezentată rezultă că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1)”. Rațiunea textului este dată de împrejurarea că în vederea întocmirii actelor constitutive ale societății și aautentificării sau acertificării acestora, denumirea trebuie să fie indisponibilizată, societatea având un drept de folosință anticipat asupra acesteia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 7 Actul constitutiv al societății
Art 8 Actul constitutiv al societății
Art 9 Actul constitutiv al societății
Art 10 Actul constitutiv al societății
Art 11 Actul constitutiv al societății
Art 12 Actul constitutiv al societății
Art 13 Actul constitutiv al societății
Art 14 Actul constitutiv al societății
Art 15 Actul constitutiv al societății
Art 16 Actul constitutiv al societății
Art 17 Actul constitutiv al societății
Art 18 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 19 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 20 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 21 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 22 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 23 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 24 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 25 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 26 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 27 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Reviste:
Prevederile privind sediul social, schimbate în favoarea antreprenorilor
Doctrină:
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Modele:
Contract de comodat - sediu social.
Referințe în cărți:
Legea societăților. Ediția a 2-a actualizată la 18.08.2015
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...