Art 167 Despre emiterea de obligațiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre emiterea de obligațiuni -
Art. 167.
- Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (2)

(1) Valoarea nominală a unei obligațiuni nu poate fi mai mică de 25.000 lei. Modificări (1), Doctrină (1)

(2) Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor lor drepturi egale.

(3) Obligațiunile pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Dreptul de a emite obligațiuni 
    Pot emite obligațiuni, în condițiile legii române, societățile comerciale pe acțiuni, întreprinderile publice, instituțiile publice, comunitățile locale. Obligațiunile emise de societățile comerciale sunt calificate de Regulamentul CNVM nr. 5/2003 privind ofertele publice de valori mobiliare drept „obligațiuni corporatiste”, termenul fiind utilizat pentru a adapta reglementarea la terminologia bursieră anglo-saxonă unanim utilizată (corporate bonds). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Administratorii unei societăți au nevoie de deliberarea Adunării generale, cu majoritatea din art. 158, nu numai în cazul când e vorba să se emită obligațiuni, dar și atunci când societatea asumă în sarcina ei consecințele economice ale obligațiunilor emise de altă societate. - Riv. Dir. Com. Noiembrie 1924 pag. 584. (Curtea Cas. Reg., 26 aprilie 1924, în Codul de Comerciu adnotat cu jurisprudența până la zi, M. A. Dumitrescu, Ed. Cugetarea, 1926, p. 406). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 157 Despre administrația societății
Art 158 Despre administrația societății
Art 159 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 160 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 161 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 162 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 163 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 164 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 165 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 166 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 167 Despre emiterea de obligațiuni
Art 168 Despre emiterea de obligațiuni
Art 169 Despre emiterea de obligațiuni
Art 170 Despre emiterea de obligațiuni
Art 171 Despre emiterea de obligațiuni
Art 172 Despre emiterea de obligațiuni
Art 173 Despre emiterea de obligațiuni
Art 174 Despre emiterea de obligațiuni
Art 175 Despre emiterea de obligațiuni
Art 176 Despre emiterea de obligațiuni
Art 177 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Reviste:
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Drepturile acționarilor, ediția 3
Referințe în cărți:
Legea societăților. Ediția a 2-a actualizată la 18.08.2015
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...