Art 166 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Auditul financiar, auditul intern și cenzorii -
Art. 166.
- Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (2)

(1) Întinderea și efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului. Doctrină (1)

(2) Revocarea lor se va putea face numai de adunarea generală, cu votul cerut la adunările extraordinare. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Dispozițiile art. 73, 145 și 155 se aplică și cenzorilor. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Standardul de conduită al cenzorilor 
    În exercitarea atribuțiilor lor, cenzorii trebuie să acționeze cu diligența unui bun gestionar, să dovedească fidelitate față de societate și să respecte standardele profesionale și deontologice aplicabile activității lor. În cazul cenzorilor experți contabili, asemenea standarde sunt codificate în Codul privind conduita etică și profesională a experților contabili și contabililor autorizați [adoptat prin Hotărârea Conferinței naționale a experților contabili și contabililor autorizați nr. 1/1995 (M.Of. nr. 276 din 27 noiembrie 1995)]. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Prescripțiunea acțiunii în responsabilitate contra fondatorilor, cenzorilor și administratorilor unei societăți anonime curge din momentul în care au avut loc diferitele operațiuni, afară de cazul când ele sunt așa de legate între dânsele că constituie o singură operațiune complexă și nescindabilă pentru toată durata funcțiunilor lor și chiar pentru viața întreagă a societății. În acest caz, prescripțiunea curge din ziua în care zisele persoane încetează funcțiunile lor sau din ziua în care s-a publicat actul de dizolvare al societății. (Cas. Turin, 6 iunie 1899, în Codul de Comerciu adnotat cu jurisprudența până la zi, M. A. Dumitrescu, Ed. Cugetarea, 1926, p. 423-424). [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În toate situațiile, raporturile dintre organele de administrare ale societății comerciale și aceasta sunt guvernate de regulile mandatului și de dispozițiile speciale ale Legii nr. 31/1990, conform art. 72 din acest act normativ. Același tip de raport este considerat aexista și în privința organelor de control în conformitate cu art. 166 alin. (1). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 156 Despre administrația societății
Art 157 Despre administrația societății
Art 158 Despre administrația societății
Art 159 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 160 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 161 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 162 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 163 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 164 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 165 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 166 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 167 Despre emiterea de obligațiuni
Art 168 Despre emiterea de obligațiuni
Art 169 Despre emiterea de obligațiuni
Art 170 Despre emiterea de obligațiuni
Art 171 Despre emiterea de obligațiuni
Art 172 Despre emiterea de obligațiuni
Art 173 Despre emiterea de obligațiuni
Art 174 Despre emiterea de obligațiuni
Art 175 Despre emiterea de obligațiuni
Art 176 Despre emiterea de obligațiuni
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...