Art 164 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Auditul financiar, auditul intern și cenzorii -
Art. 164.
- Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

(1) Cenzorii au dreptul să obțină în fiecare lună de la administratori o situație despre mersul operațiunilor.

(2) Cenzorii iau parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.

(3) Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor în particular sau terților datele referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Consecința refuzului administratorilor de a coopera cu cenzorii 
    Refuzul administratorilor de a furniza cenzorilor, la cererea lor, o situație lunară privind activitatea societății, echivalează cu o împiedicare a cenzorilor de a-și exercita atribuțiile (a se vedea comentariul de la art. 163), ceea ce îndreptățește cenzorii să se adreseze adunării generale a acționarilor în condițiile art. 163 alin. (5). [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Dreptul de control al acționarilor, în mod indirect, prin intermediul cenzorilor sau auditorilor financiari este limitat în mod expres de dispozițiile legale în vigoare. În art. 164 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 se interzice în mod expres cenzorilor (textul de lege fiind aplicabil și auditorilor) să comunice în particular acționarilor sau terților datele referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor. În cadrul legii societăților comerciale nu este definită însă noțiunea în particular, astfel încât norma legală devine interpretabilă, în temeiul său putându-se refuza acționarilor accesul la orice fel de informații referitoare la gestiunea societății. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 154 Despre administrația societății
Art 155 Despre administrația societății
Art 156 Despre administrația societății
Art 157 Despre administrația societății
Art 158 Despre administrația societății
Art 159 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 160 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 161 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 162 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 163 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 164 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 165 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 166 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 167 Despre emiterea de obligațiuni
Art 168 Despre emiterea de obligațiuni
Art 169 Despre emiterea de obligațiuni
Art 170 Despre emiterea de obligațiuni
Art 171 Despre emiterea de obligațiuni
Art 172 Despre emiterea de obligațiuni
Art 173 Despre emiterea de obligațiuni
Art 174 Despre emiterea de obligațiuni
Reviste:
Societăți pe acțiuni. Natura procedurii judiciare de întocmire a unui raport suplimentar privind unele operațiuni reclamate de acționari [Companies. The nature of the judicial procedure for drawing up a supplementary report on some operations claimed by shareholders]
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...