Art 161 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Auditul financiar, auditul intern și cenzorii -
Art. 161.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Cenzorii pot fi acționari, cu excepția cenzorului expert contabil sau contabil autorizat, care poate fi terț ce exercită profesia individual ori în forme asociative. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor: Reviste (3), Doctrină (1)

a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soții administratorilor;

b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate sau ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurență cu aceasta; Jurisprudență

c) persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator conform prevederilor art. 138. Modificări (2)

d) persoanele care, pe durata exercitării atribuțiilor conferite de această calitate, au atribuții de control în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege. Jurisprudență

(3) Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă, determinată prin actul constitutiv sau de adunarea generală care i-a numit.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Posibilitatea numirii cenzorilor din rândul acționarilor persoane juridice 
    Deoarece art. 161 alin. (1) nu distinge în funcție de calitatea acționarului, rezultă că și un acționar persoană juridică ar putea fi numit prin actul constitutiv sau ales cenzor. Un argument suplimentar în sprijinul acestei soluții este cel al analogiei: Legea societăților permite unei persoane juridice să fie numită sau aleasă administrator (art. 15313). Pe de oparte, nu există nicio rațiune pentru alimita calitatea de cenzor numai la acționarii persoane fizice, putând exista societăți pe acțiuni ai căror acționari să fie numai persoane juridice. Pe de altă parte, există texte în cuprinsul Secțiunii aIV-a aCapitolului IV („Societățile pe acțiuni”) din Legea societăților care par să se refere la cenzorul acționar numai din prisma persoanei fizice. Astfel, art. 161 alin. (2) instituie oserie de restricții privitoare la calitatea de cenzor, unele dintre ele fiind aplicabile numai persoanelor fizice (rudenia sau afinitatea). De asemenea, art. 162 alin. (1) stabilește cazuri de înlocuire acenzorului cu un supleant, cazuri care nu ar putea fi aplicabile persoanei juridice (decesul, împiedicarea fizică, vârsta supleantului). În fine, în materia cenzorilor, Legea societăților nu conține odispoziție asemănătoare art. 15313, de unde s-ar putea deduce voința legiuitorului de aexclude posibilitatea numirii unui acționar persoană juridică drept cenzor. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Instanța constată că acțiunea prin care reclamanta solicită anularea statelor de plată, ca urmare a constatării că nu a avut calitatea de cenzor la societatea pârâtă, este de competența judecătoriei, nefiind un conflict de muncă. (Trib. Buzău, s. civ., sent. nr. 735 din 15 septembrie 2014) 
   2. Cenzorii sunt remunerați cu o sumă fixă denumită indemnizație al cărui cuantum este determinat prin actul constitutiv sau de către adunarea generală care i-a numit potrivit art. 161 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 republicată privind societățile. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Deși nu au dreptul să voteze la ședințele AGA, cenzorii sunt obligați să participe întotdeauna la ședințele Adunărilor Generale pentru ada lămuriri acționarilor atunci când aceștia le cer. Conform art. 161 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 151 Despre administrația societății
Art 152 Despre administrația societății
Art 153 Despre administrația societății
Art 154 Despre administrația societății
Art 155 Despre administrația societății
Art 156 Despre administrația societății
Art 157 Despre administrația societății
Art 158 Despre administrația societății
Art 159 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 160 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 161 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 162 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 163 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 164 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 165 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 166 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 167 Despre emiterea de obligațiuni
Art 168 Despre emiterea de obligațiuni
Art 169 Despre emiterea de obligațiuni
Art 170 Despre emiterea de obligațiuni
Art 171 Despre emiterea de obligațiuni
Reviste:
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Transformarea unei societăți pe acțiuni în societate cu răspundere limitată - modalitate de restructurare a întreprinderii (II)
Despre experți și expertiză - activități reglementate de legea societăților
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...