Art 155 Despre administrația societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile pe acțiuni - Despre administrația societății -
Art. 155.
- Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (4)

(1) Acțiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor financiari și directorilor aparține adunării generale, care va decide cu majoritatea prevăzută la art. 112. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Adunarea desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție. Reviste (2), Doctrină (1)

(4) Dacă adunarea decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept și adunarea va proceda la înlocuirea lor. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(5) Dacă acțiunea se pornește împotriva directorilor, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea irevocabilă a sentinței. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 145 Despre administrația societății
Art 146 Despre administrația societății
Art 147 Despre administrația societății
Art 148 Despre administrația societății
Art 149 Despre administrația societății
Art 150 Despre administrația societății
Art 151 Despre administrația societății
Art 152 Despre administrația societății
Art 153 Despre administrația societății
Art 154 Despre administrația societății
Art 155 Despre administrația societății
Art 156 Despre administrația societății
Art 157 Despre administrația societății
Art 158 Despre administrația societății
Art 159 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 160 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 161 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 162 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 163 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 164 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 165 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Reviste:
STUDIU DE CAZ: Cine are calitate procesuală activă în acțiunea în răspundere conform art. 155 din Legea nr. 31/1990?
Este admisibil un recurs declarat împotriva unei hotărâri pronunțate în apel de Curtea de Apel - Secția conflicte de muncă și asigurări sociale?
Societăți pe acțiuni. Adunare Generală Ordinară vs. Adunare Generală Extraordinară. Convocare, desfășurare, adoptarea hotărârilor
STUDIU DE CAZ: Răspunderea administratorului unei societăți cu răspundere limitată pentru prejudiciul produs societății
Comentarii asupra infracțiunilor prevăzute la art. 271 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) - penală
Comentarii asupra infracțiunilor prevăzute la art. 271 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) - penală
6. Revocarea din funcție a administratorului societății. Efecte asupra actelor încheiate de acesta în numele societății, anterior revocării
Administrator. Decizie de afaceri. Mandat. Exercitarea mandatului.Obligațiile și răspunderea administratorilor
Răspunderea membrilor organelor de administrare ale societății insolvente (Partea I-a - Răspunderea în procedura de drept comun)/[Liability of the insolvent company's directors (Part I - Liability in the general law)]
Administrator. Decizie de afaceri. Mandat. Exercitarea mandatului.Obligațiile și răspunderea administratorilor
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...