Art 15 Actul constitutiv al societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Constituirea societăților comerciale - Actul constitutiv al societății -
Art. 15.
- Referințe în jurisprudență (4), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Contractele între societatea cu răspundere limitată și persoana fizică sau persoana juridică, asociat unic al celei dintâi, se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității absolute.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Forma scrisă - ad validitatem - Sebastian Bodu
Forma răspunderii limitate guvernează inclusiv societatea unipersonală atât pe parcursul funcționarii sale cât și la dizolvare, indiferent de motive, iar posibilitatea creditorilor sociali de a se îndrepta asupra patrimoniului personal al asociatului – chiar și unic – poate fi numai excepțională, sancționatorie, în condițiile art. 2371 alin. (3) – 4 din Legea societăților. Exemplul clasic de pierdere a beneficiului răspunderii limitate se întâlnește, la societățile unipersonale, când asociatul unic produce confuzie voită între patrimoniul personal cel al societății, folosind bunurile societății ca și cum ar fi ale sale și lăsând societatea insolventă, fraudând astfel creditorii sociali. Pentru a reduce tentația asociatului unic de a produce o astfel de confuzie legiuitorul a instituit și forma scrisă ad validitatem a contractelor încheiate de acesta cu propria societate.
„Legea societăților comentată și adnotată”, pag. 100, ediția 2017, autor Sebastian Bodu, Editura ROSETTI International
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Forma scrisă cerută ad validitatem pentru încheierea contractelor dintre societatea cu răspundere limitată cu asociat unic și asociatul unic al acesteia este menită a proteja terții de eventualele abuzuri ale asociatului unic și a preîntâmpina confuzia de patrimonii între „societate” și „asociat”. 
    Din perspectiva art. 15 din L.S., toate fluxurile de numerar și bunuri între „societate” și „asociat” trebuie să îmbrace forma scrisă aunor acte juridice, nefiind suficientă înscrierea acestora în contabilitate. Desigur că subzistă pericolul antedatării acestor acte (din moment ce, practic, „asociatul unic” contractează cu sine însuși), dar e un minim de prevedere care poate determina ominimă coerență în gestiunea afacerilor acestui vehicul, separată de propriile afaceri ale „asociatului”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 5 Actul constitutiv al societății
Art 6 Actul constitutiv al societății
Art 7 Actul constitutiv al societății
Art 8 Actul constitutiv al societății
Art 9 Actul constitutiv al societății
Art 10 Actul constitutiv al societății
Art 11 Actul constitutiv al societății
Art 12 Actul constitutiv al societății
Art 13 Actul constitutiv al societății
Art 14 Actul constitutiv al societății
Art 15 Actul constitutiv al societății
Art 16 Actul constitutiv al societății
Art 17 Actul constitutiv al societății
Art 18 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 19 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 20 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 21 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 22 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 23 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 24 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 25 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
;
se încarcă...