Art 148 Despre administrația societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile pe acțiuni - Despre administrația societății -
Art. 148.
- Jurisprudență

(1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, potrivit prevederilor art. 72 și 73. Jurisprudență

(2) Comitetul de direcție, toți administratorii răspund față de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(3) Comitetul de direcție va trebui să înștiințeze consiliul de administrație de toate abaterile constatate în executarea obligației lui de supraveghere.

(4) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică cenzorilor sau auditorilor financiari. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) În societățile care au mai mulți administratori răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori și, după caz, pe auditorii financiari. Doctrină (1)

(6) Pentru deciziile luate în ședințele la care administratorul nu a asistat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o lună de când a luat cunoștință de acestea, nu a făcut împotrivirea în formele arătate la alineatele precedente.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În ceea ce privește calitatea procesuală pasivă, aceasta oau toți administratorii societății, indiferent dacă au participat sau nu la luarea deciziei, deoarece aceștia răspund solidar pentru deciziile luate, chiar dacă nu au votat pentru adoptarea respectivei decizii în cadrul consiliului de administrație respectiv. În situația în care unul dintre administratori este apărat de răspunderea solidară, deoarece afăcut cunoscută opoziția sa la decizia consiliului de administrație și aînștiințat despre aceasta cenzorii, în condițiile art. 148 alin. (5), considerăm că acesta urmează afi citat ca membru al organului colectiv de luare adeciziei, chiar dacă administratorii, în cazul unei societăți în nume colectiv sau aunei societăți cu răspundere limitată, nu au fost organizați în cadrul unui consiliu de administrație, ca organ colectiv. De altfel, în cazul existenței unui consiliu de administrație, dat fiind faptul că acesta nu are oexistență de sine stătătoare, neavând personalitate juridică, ci este compus din membrii săi, urmează aconstata că toți membrii consiliului trebuiesc citați în calitate de pârâți, indiferent dacă au participat sau nu la luarea deciziei ori dacă au făcut sau nu opoziție la aceasta. Instanța va lua act de poziția fiecăruia dintre ei față de decizia respectivă, administratorul care aformulat opoziție având posibilitatea de asolicita cheltuieli de judecată chiar în cazul admiterii acțiunii, deoarece este apărat de răspundere. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 138 Despre administrația societății
Art 139 Despre administrația societății
Art 140 Despre administrația societății
Art 141 Despre administrația societății
Art 142 Despre administrația societății
Art 143 Despre administrația societății
Art 144 Despre administrația societății
Art 145 Despre administrația societății
Art 146 Despre administrația societății
Art 147 Despre administrația societății
Art 148 Despre administrația societății
Art 149 Despre administrația societății
Art 150 Despre administrația societății
Art 151 Despre administrația societății
Art 152 Despre administrația societății
Art 153 Despre administrația societății
Art 154 Despre administrația societății
Art 155 Despre administrația societății
Art 156 Despre administrația societății
Art 157 Despre administrația societății
Art 158 Despre administrația societății
Reviste:
Atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere și a altor persoane pentru intrarea în insolvență a debitorului
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
;
se încarcă...