Art 143 Despre administrația societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile pe acțiuni - Despre administrația societății -
Art. 143.
- Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4)

(1) Consiliul de administrație poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși dintre administratori, fixându-le în același timp și remunerația. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Președintele consiliului de administrație poate fi și director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție. Jurisprudență

(3) Decizia consiliului de administrație privind suma necesară remunerării membrilor comitetului de direcție va trebui să fie ratificată de adunarea generală, dacă depășește prevederile actului constitutiv sau dacă acesta nu prevede nimic în această privință. Reviste (2)

(4) Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(5) Comitetul de direcție este obligat să prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări. Jurisprudență

(6) În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 133 Despre adunările generale
Art 134 Despre adunările generale
Art 135 Despre adunările generale
Art 136 Despre adunările generale
Art 137 Despre administrația societății
Art 138 Despre administrația societății
Art 139 Despre administrația societății
Art 140 Despre administrația societății
Art 141 Despre administrația societății
Art 142 Despre administrația societății
Art 143 Despre administrația societății
Art 144 Despre administrația societății
Art 145 Despre administrația societății
Art 146 Despre administrația societății
Art 147 Despre administrația societății
Art 148 Despre administrația societății
Art 149 Despre administrația societății
Art 150 Despre administrația societății
Art 151 Despre administrația societății
Art 152 Despre administrația societății
Art 153 Despre administrația societății
Reviste:
Câteva considerații cu privire la impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra societății (comerciale) reglementate de Legea nr. 31/1990
Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (II)
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Societate pe acțiuni. Expirarea mandatului administratorului. Incidența prevederilor Codului civil referitoare la mandat. Consecințe
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Guvernanța corporativă și responsabilitatea socială corporativă
Societate pe acțiuni. Expirarea mandatului administratorului. Incidența prevederilor Codului civil referitoare la mandat. Consecințe
CIM pentru directori în societatea comercială
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...