Art 130 Despre adunările generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre adunările generale -
Art. 130.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Oricare ar fi prevederile actului constitutiv, votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Conform art. 101 din Legea nr. 31/1990, orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în Adunarea Generală, dacă actul constitutiv al societății nu prevede existența acțiunilor privilegiate, cum ar fi acțiunile preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot [art. 95 alin. (1) din Legea nr. 31/1990]. Conform art. 130 din Legea [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Îndeplinirea formalităților de convocare, acondițiilor de prezență, adezbaterilor și susținerilor din adunarea generală, trebuie să fie consemnată într-un proces-verbal de ședință, semnat de președinte și secretar. Acest proces-verbal constituie un element probatoriu în ce privește condițiile în care s-a ținut adunarea generală și deciziile care s-au luat. Lipsa acestui proces-verbal, din orice motiv, nu poate duce, de plano, la nevalabilitatea hotărârii adunării generale, procesul-verbal constituind forma ad probationem și nu ad validitatem ahotărârii adunării generale. De altfel, legea nu prevede un termen-limită până la care se poate încheia acest proces-verbal, iar în cazul societăților este cunoscută posibilitatea regularizării și puterea acestui principiu care funcționează și în situația arătată mai sus. Cu atât mai mult, nu putem fi de acord că lipsa unor mențiuni prevăzute de art. 130 din Legea nr. 31/1990, republicată, duce la nulitatea procesului-verbal și, în consecință, la invalidarea adunării generale, pentru argumentele mai sus expuse, dar și pe faptul că legea cere, pentru ca aceste hotărâri să poată fi executate, alte formalități (trecerea în registru, publicarea etc.) de care ne vom ocupa în continuare. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Considerații generale 
    Hotărârile luate de către adunarea generală trebuie să fie rezultatul dezbaterilor. Fiecare acționar are dreptul de alua cuvântul cu privire la oricare din punctele înscrise pe ordinea de zi și poate cere explicații. Odeliberare în cadrul căreia libertatea cuvântului ar fi suprimată poate fi anulată conform art. 132. 
    §2. Natura juridică a hotărârii adunării generale [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Îndeplinirea formalităților de convocare, acondițiilor de prezență, adezbaterilor și susținerilor din adunarea generală, trebuie să fie consemnată într-un proces-verbal de ședință, semnat de președinte și secretar. Acest proces-verbal constituie un element probatoriu în ce privește condițiile în care s-a ținut adunarea generală și deciziile care s-au luat. Lipsa acestui proces-verbal, din orice motiv, nu poate duce, de plano, la nevalabilitatea hotărârii adunării generale, procesul-verbal constituind forma ad probationem și nu ad validitatem ahotărârii adunării generale. De altfel, legea nu prevede un termen-limită până la care se poate încheia acest proces-verbal, iar în cazul societăților este cunoscută posibilitatea regularizării și puterea acestui principiu care funcționează și în situația arătată mai sus. Cu atât mai mult, nu putem fi de acord că lipsa unor mențiuni prevăzute de art. 130 din Legea nr. 31/1990, republicată, duce la nulitatea procesului-verbal și, în consecință, la invalidarea adunării generale, pentru argumentele mai sus expuse, dar și pe faptul că legea cere, pentru ca aceste hotărâri să poată fi executate, alte formalități (trecerea în registru, publicarea etc.) de care ne vom ocupa în continuare. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Curtea constată că dispozițiile art. 130 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale instituie modalitățile de adoptare a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor unei societăți comerciale și stabilește - ca regulă - că acestea se iau prin vot deschis (alin. (1)), cu excepția cazurilor când urmează să fie numiți sau revocați membrii consiliului de administrație, respectiv membrii consiliului de supraveghere, când urmează să fie numiți, revocați ori demiși cenzorii sau auditorii financiari, precum și atunci când urmează a se adopta hotărâri referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății, situații în care este obligatoriu votul secret (alin. (2)). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 120 Despre adunările generale
Art 121 Despre adunările generale
Art 122 Despre adunările generale
Art 123 Despre adunările generale
Art 124 Despre adunările generale
Art 125 Despre adunările generale
Art 126 Despre adunările generale
Art 127 Despre adunările generale
Art 128 Despre adunările generale
Art 129 Despre adunările generale
Art 130 Despre adunările generale
Art 131 Despre adunările generale
Art 132 Despre adunările generale
Art 133 Despre adunările generale
Art 134 Despre adunările generale
Art 135 Despre adunările generale
Art 136 Despre adunările generale
Art 137 Despre administrația societății
Art 138 Despre administrația societății
Art 139 Despre administrația societății
Art 140 Despre administrația societății
Reviste:
Acțiune în anularea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind desemnarea administratorului special al societății aflate în procedura insolvenței. Acțiune comercială reglementată de art. 130 din Legea nr. 31/1990 și nu o acțiune specifică procedurii insolvenței reglementată de Legea nr. 85/2006
Votul secret în adunarea generală a acționarilor pentru luarea hotărârilor privind răspunderea membrilor organelor de administrare ale societății [art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990]. Întinderea obligației de păstrare a secretului ca mijloc de protecție a voinței liber exprimate a acționarilor/The secret voting in the General Shareholders Meetings that decide upon the liability of the members of the board [Article 130 para. (2) of Law 31/1990]. The extent of the obligation to preserve the secrecy as a mean to protect the free will of the shareholders
Votul secret în adunarea generală a acționarilor pentru luarea hotărârilor privind răspunderea membrilor organelor de administrare ale societății [art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990]. Întinderea obligației de păstrare a secretului ca mijloc de protecție a voinței liber exprimate a acționarilor
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților adnotată
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...