Art 13 Actul constitutiv al societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Constituirea societăților comerciale - Actul constitutiv al societății -
Art. 13.
- Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3), Doctrină (3)

(1) În cazul în care, într-o societate cu răspundere limitată, părțile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, în calitate de asociat unic, are drepturile și obligațiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunării generale a asociaților. Referințe în jurisprudență (8)

(2) Dacă asociatul unic este administrator, îi revin și obligațiile prevăzute de lege pentru această calitate. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) În societatea care se înființează de către un asociat unic, valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate. Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Stabilirea valorii aportului în natură - Sebastian Bodu
Adunarea generală a unei societăți comerciale este formată din totalitatea persoanelor – fizice sau juridice – care au calitatea de asociați, întrunite pentru a delibera cel puțin asupra problemelor importante ale societății. În cazul societății unipersonale, asociatul unic îndeplineste în mod logic rolul adunarii generale a asociaților deoarece asociatul unic nu poate delibera prin vot ci voința sa înlocuiește voința colectivă a asociaților dintr o societate pluripersonală. Dacă asociatul unic este și administrator, textul legii prevede că va cumula calitatea de asociat unic cu cea de administrator .
Pentru a stabili realitatea aporturilor sub aspect valoric, bunurile se evaluează, fie de către asociați, precum la societățile cu răspundere limitată, fie de către un expert autorizat, precum la societățile unipersonale și la cele pe acțiuni (inclusiv a celei constituite prin subscripție publică), conform art. 38, respectiv art. 13 alin. (3) din Legea societăților și art. 73 alin. (1) lit. c) din Normele registrului comerțului. Motivul pentru care, spre deosebire de societățile cu răspundere limitată pluripersonale, evaluarea se face prin expertiză este situație evidentă de conflict de interese, asociatul fiind tentat să supraevalueze bunul, supraevaluare ce nu poate fi cenzurată, precum la societățile pluripersonale, de ceilalți asociați.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [1] Asociații. Asociații unei societăți, indiferent de forma juridică aacesteia, pot fi persoane fizice sau persoane juridice. În funcție de categoria din care fac parte, se vor indica elementele de identificare obligatorii prevăzute de lege (a se vedea infra, nr. 101 – Clauza privind identitatea părților, p. 567). Societatea cu răspundere limitată are cel puțin 2 asociați, în afara de cazul când legea prevede altfel. Astfel, cu titlu de excepție se prevede la art. 13 din Legea nr. 31/1990 că poate fi constituită de către un singur asociat, în acest caz atribuțiile Adunării Generale aAsociaților revenind asociatului unic. În consecință, dacă este vorba de osocietate cu răspundere limitată cu asociat unic, hotărârea va fi luată de către acesta. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Societatea unipersonală, dincolo de contradicția oximoronică dintre cuvântul „asociat” și cuvântul „unic”, este oinovație aLegii nr. 31/1990 (preluată din dreptul european) care permite aplicarea principiului limitării răspunderii asociatului pentru afacerile derulate prin intermediul acestui vehicul. În fapt, societatea unipersonală este otehnică de limitare arăspunderii, similară patrimoniului de afectațiune profesională, reglementat în prezent în art. 31 și, respectiv, în art. 2324 alin. (4) C. civ.. Limitarea răspunderii se păstrează atât timp cât „societatea” funcționează și se păstrează separația de patrimonii între aceasta și „asociatul unic”. În caz contrar, așa cum s-a putut vedea în cadrul comentariului la art. 1 din L.S., această limitare arăspunderii este înlăturată. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    În conformitate cu art. 13 din Legea nr. 31/1990, în societatea cu răspundere limitată, asociatul unic are drepturile și obligațiile ce revin, potrivit legii, adunării generale a asociaților, deci și dreptul de a hotărî în tot ceea ce privește societatea, astfel că petiția prin care asociatul unic s­-a declarat de acord cu admiterea acțiunii împotriva unei alte societăți comerciale emană de la persoana îndreptățită să reprezinte societatea și trebuie să-și producă efectele juridice scontate. Acțiunea numită în doctrină "pauliană", întemeiată pe prevederile art. 975 C. civ., poate fi exercitată chiar dacă debitorul nu este în faliment, fiind suficient să se dovedească că actul încheiat avea ca rezultat micșorarea patrimoniului său, evident în dauna creditorilor. (C.S.J., s. com., dec. nr. 1398 din 6.03.2001, în C. Jud. nr. 1/2002, p. 87, cu comentariu de S. Angheni) [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    b) la înmatricularea societăților cu răspundere limitată cu asociat unic, dacă există aporturi în natură [art. 13 alin. (3)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Actul constitutiv al societății
Art 6 Actul constitutiv al societății
Art 7 Actul constitutiv al societății
Art 8 Actul constitutiv al societății
Art 9 Actul constitutiv al societății
Art 10 Actul constitutiv al societății
Art 11 Actul constitutiv al societății
Art 12 Actul constitutiv al societății
Art 13 Actul constitutiv al societății
Art 14 Actul constitutiv al societății
Art 15 Actul constitutiv al societății
Art 16 Actul constitutiv al societății
Art 17 Actul constitutiv al societății
Art 18 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 19 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 20 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 21 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 22 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 23 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Reviste:
Transformarea unei societăți pe acțiuni în societate cu răspundere limitată - modalitate de restructurare a întreprinderii (II)
Administrarea interogatoriului în cazul persoanelor juridice - societăți cu răspundere limitată
Despre experți și expertiză - activități reglementate de legea societăților
Prietenii Fiscalității nr. 47/2018
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
;
se încarcă...