Art 129 Despre adunările generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre adunările generale -
Art. 129.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (3)

(2) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de cenzori pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societății.

(4) Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale. Referințe în jurisprudență (4), Doctrină (1)

(5) Președintele va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute în alineatele precedente. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Doctrină (1)

(6) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi. Referințe în jurisprudență (3)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Considerații generale 
    Art. 129 stabilește o serie de reguli de formă privind constituirea valabilă a adunării generale. Aceste reguli garantează libera exprimare a opiniilor acționarilor și disciplina dezbaterilor adunării, împiedicând sau reprimând excesele de orice fel (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, p. 397). 
    §2. Prezidarea ședinței adunării [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Criticile cu privire la nerespectarea prevederilor art. 129 alin. (2) din LSC, având ca obiect obligativitatea votului secret pentru alegerea consiliului de administrație și a cenzorilor, nu au fost nici ele primite, deoarece modalitatea de vot este o chestiune de probă, iar procesul-verbal nu distinge cu privire la aceasta. (ÎCCJ, s. com., dec. nr. 3241 din 8 decembrie 2009) 
   2. Orice hotărâre AGA trebuie să aibă potrivit Legii societăților comerciale, interesul social, în speță a acționarilor, lucru confirmat în speță și prin votul unanim exprimat pentru revocarea hotărârii atacate cu privire la subpunctele neînscrise în ordinea de zi. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [6] Opoziții ale acționarilor. Votul împotrivă dat de un acționar trebuie să fie consemnat în procesul-verbal al ședinței Adunării Generale ordinare, care trebuie să fie întocmit, conform art. 129 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, de către unul din secretari, și să cuprindă datele prevăzute la art. 131 din Legea nr. 31/1990.Conform art. 132 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, hotărârile Adunării Generale ordinare vor fi obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 119 Despre adunările generale
Art 120 Despre adunările generale
Art 121 Despre adunările generale
Art 122 Despre adunările generale
Art 123 Despre adunările generale
Art 124 Despre adunările generale
Art 125 Despre adunările generale
Art 126 Despre adunările generale
Art 127 Despre adunările generale
Art 128 Despre adunările generale
Art 129 Despre adunările generale
Art 130 Despre adunările generale
Art 131 Despre adunările generale
Art 132 Despre adunările generale
Art 133 Despre adunările generale
Art 134 Despre adunările generale
Art 135 Despre adunările generale
Art 136 Despre adunările generale
Art 137 Despre administrația societății
Art 138 Despre administrația societății
Art 139 Despre administrația societății
Reviste:
Hotărâre A.G.O.A. Convocator. Proces-verbal al adunării
Societăți pe acțiuni. Adunare Generală Ordinară vs. Adunare Generală Extraordinară. Convocare, desfășurare, adoptarea hotărârilor
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Conflictul de interese în dreptul societăților (art. 127 din Legea nr. 31/1990). Obligația asociatului de a se abține de la deliberări în cazul conflictului de interese
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...