Art 122 Despre adunările generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre adunările generale -
Art. 122.
- Modificări (1), Derogări (1), Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (4)

În cazul societăților închise cu acțiuni nominative, prin actul constitutiv se poate conveni ținerea adunărilor generale și prin corespondență.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Prevederile art. 122 din Legea nr. 31/1990, republicată, au dat posibilitatea ca, în cazul societăților închise cu acțiuni nominative, prin actul constitutiv să se poată conveni ținerea adunărilor generale prin corespondență. Această modificare, realizată în vederea facilitării participării acționarilor la formarea voinței sociale asocietății, se referă la votul prin corespondență, dar și la desfășurarea efectivă aadunărilor generale prin corespondență, ca oderogare de la regulile privind locul desfășurării și dezbaterile acesteia. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În conformitate cu dreptului comun, dreptul de avota în cadrul adunării generale poate fi exercitat, direct sau prin mandatar, doar într-un anumit cadru, respectiv în locul unde se desfășoară ședința adunării generale. Oasemenea concluzie se desprinde pornind de la textul art. 122 din Legea nr. 31/1990, care evocă posibilitatea ținerii adunărilor generale și prin corespondență, dacă această modalitate este permisă de actul constitutiv, și utilizând argumentul de interpretare per acontrario. De lege lata votul prin corespondență este prohibit în cadrul adunărilor generale ale societăților admise la tranzacționare pe opiață reglementată sau într-un sistem alternativ de tranzacționare, cu excepția societăților de investiții deschise ori închise, supuse regimului juridic al art. 100 din Legea pieței de capital. Din această perspectivă, dispozițiile art. 100 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, referitoare la posibilitatea exercitării votului prin corespondență, sunt derogatorii de la norma generală și de strictă interpretare și aplicare. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Considerații generale 
    Societățile emitente de acțiuni nominative care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață de capital sunt prezumate ca având un pronunțat caracter intuitu personae. În România, există încă multe societăți unde această prezumție nu se verifică (de exemplu, societăți deschise care au fost declarate închise în urma unei oferte publice de preluare obligatorii și în care au rămas un număr mare de acționari minoritari), dar acest lucru se datorează circumstanțelor extraordinare în care au evoluat aceste societăți (marea majoritate fiind foste societăți cu capital de stat). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Prevederile art. 122 din Legea nr. 31/1990, republicată, au dat posibilitatea ca, în cazul societăților închise cu acțiuni nominative, prin actul constitutiv să se poată conveni ținerea adunărilor generale prin corespondență. Această modificare, realizată în vederea facilitării participării acționarilor la formarea voinței sociale asocietății, se referă la votul prin corespondență, dar și la desfășurarea efectivă aadunărilor generale prin corespondență, ca oderogare de la regulile privind locul desfășurării și dezbaterile acesteia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 112 Despre adunările generale
Art 113 Despre adunările generale
Art 114 Despre adunările generale
Art 115 Despre adunările generale
Art 116 Despre adunările generale
Art 117 Despre adunările generale
Art 118 Despre adunările generale
Art 119 Despre adunările generale
Art 120 Despre adunările generale
Art 121 Despre adunările generale
Art 122 Despre adunările generale
Art 123 Despre adunările generale
Art 124 Despre adunările generale
Art 125 Despre adunările generale
Art 126 Despre adunările generale
Art 127 Despre adunările generale
Art 128 Despre adunările generale
Art 129 Despre adunările generale
Art 130 Despre adunările generale
Art 131 Despre adunările generale
Art 132 Despre adunările generale
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...