Art 120 Despre adunările generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre adunările generale -
Art. 120.
- Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1), Doctrină (3)

Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, cu excepția prevăzută la art. 101 alin. (2).

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Acționarii votează în cadrul adunării generale, de regulă, proporțional cu numărul acțiunilor deținute, în conformitate cu dispozițiile art. 101 alin. (1) și ale art. 120 din Legea nr. 31/1990, în baza principiului o acțiune = un vot. Condiția esențială aexercitării dreptului de vot este ca acțiunile care generează numărul de voturi să fie plătite. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Reglementarea exercițiului dreptului de vot prin actul constitutiv 
    Art. 120 din L.S. consacră o regulă de bază a democrației societare în sistemul Legii societăților și proporționalitatea numărului de voturi prin raportare la numărul de acțiuni deținute. Această regulă este consecința aplicării unui principiu fundamental, și anume o acțiune = un vot. Desigur, faptul că un acționar are atâtea voturi câte acțiuni deține nu înlătură posibilitatea ca prin actul constitutiv să se deroge de la principiul proporționalității în stabilirea participării acționarilor la împărțirea dividendelor (a se vedea art. 67 din L.S.). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Excluderea din adunare a unor persoane care au drept să participe la o societate anonimă anulează totdeauna deliberările relative chiar dacă intervenirea lor n-ar fi ajutat în mod numeric să schimbe majoritatea și fără obligațiune să dovedească cum că deliberările au fost păgubitoare pentru societate. - Giur. tor. 1916, 737. (Cas. Turin, 1 februarie 1916, în Codul de Comerciu adnotat cu jurisprudența până la zi, M. A. Dumitrescu, Ed. Cugetarea, 1926, p. 366). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 110 Despre adunările generale
Art 111 Despre adunările generale
Art 112 Despre adunările generale
Art 113 Despre adunările generale
Art 114 Despre adunările generale
Art 115 Despre adunările generale
Art 116 Despre adunările generale
Art 117 Despre adunările generale
Art 118 Despre adunările generale
Art 119 Despre adunările generale
Art 120 Despre adunările generale
Art 121 Despre adunările generale
Art 122 Despre adunările generale
Art 123 Despre adunările generale
Art 124 Despre adunările generale
Art 125 Despre adunările generale
Art 126 Despre adunările generale
Art 127 Despre adunările generale
Art 128 Despre adunările generale
Art 129 Despre adunările generale
Art 130 Despre adunările generale
Reviste:
Acțiunile cu vot plural (multiplu): o legiferare ratată
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...