Art 12 Actul constitutiv al societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Constituirea societăților comerciale - Actul constitutiv al societății -
Art. 12.
- Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

În societatea cu răspundere limitată, numărul asociaților nu poate fi mai mare de 50.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Creditarea unei societăți comerciale de către administratorul său - Maria Badoi
În România, legislația comercială prevede că valoarea minimă a capitalului social subscris vărsat să fie de minimum 200 lei, în timp ce costurile demarării afacerii se ridică între 1000 lei – 2000 lei (taxele notariale, taxele achitate la registrul comertului, taxele de timbru, achiziționarea registrului fiscal, achizionarea registrelor obligatorii ale societății, achizionarea ștampilelor, chiria sediului etc.). În aceste condiții, societatea are nevoie de o sursă rapidă de lichiditate, care să îi permită demararea desfășurării activității, conform obiectului de activitate.
Din aceste considerente, practica societăților comerciale a demonstrat faptul că marea majoritate a societăților comerciale nou înființate apelează la încheierea unui contract de creditare cu administratorul sau după caz, cu asociații/acționarii săi.
[ Mai mult... ]

Numărul maxim de asociați - Sebastian Bodu
Numărul maxim de asociați ai unei societăți cu răspundere limitată este de 50, cu excepția societăților cu capital integral sau majoritar de stat (art. 283 alin. (4) din Legea societăților). Rațiunea unei astfel de limitări este aceea de a respecta caracterul personal, existent la societatea cu răspundere limitată alături de cel pecuniar , întrucât un acționariat numeros ar face să dispară legătura intuitu personae dintre asociați. Legea nu spune care este sancțiunea în cazul depășirii numărului de asociați, în cazul în care mențiunea trece prin absurd de filtrul Registrului Comerțului, dar aceasta nu este nulitatea ci inopozabilitatea față de societate a actului prin care cel de al 51 lea dobândește calitatea de asociat . Dacă societatea îl acceptă, societatea va trebui, pentru identitate de rațiuni cu situația reducerii numărului de asociați sub minimul legal, sub sancțiunea dizolvării, să se transforme în societate pe acțiuni sau să reducă numărul de asociați, până la rămânerea definitivă a hotărârii de dizolvare . Menționăm că, în caz de succesiune, dacă numărul asociaților trece de 50, succesorii sunt obligați să își desemneze unul sau mai mulți reprezentanți în relația cu societatea, în limita „locurilor” disponibile până la 50.
„Legea societăților comentată și adnotată”, pag. 97, ediția 2017, autor Sebastian Bodu, Editura ROSETTI International
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Prin limitarea numărului de asociați s-a avut în vedere asigurarea caracterului intuitu personae al societății cu răspundere limitată (în același sens, M. Șcheaua, Legea societăților comerciale, p. 43). 
    Totuși, 50 este un număr prea mare pentru osocietate în care ar trebui să primeze elementul personal. Se poate colabora, în sensul pe care îl dă art. 1881 C. civ.. acestui termen? Poate fiecare asociat să se implice în afacerile societății, ca în cazul adevăratelor societăți de persoane (partnership)? Evident că nu. În plus, osocietate cu un număr așa de mare de asociați este și costisitoare: imediat ce societatea ar avea cincisprezece asociați, ar trebui să aibă și cenzori/auditori interni, iar asociații nesemnificativi, care nu se pot implica în managementul societății, ar avea dreptul la informație relativă la afacerile societății în aceleași condiții în care acest drept se reglementează și se exercită în societățile pe acțiuni. Or, aceste lucruri costă și, în plus, depersonalizează și îndreaptă societatea către oacumulare de capital, în timp ce ea ar trebui să fie un parteneriat. De altfel, în practică nu există societăți cu răspundere limitată cu un număr atât de mare de asociați, numărul acestora limitându-se, de regulă, la maxim zece. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Astfel, conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, numărul acționarilor din societatea pe acțiuni nu poate fi mai mic de 2 [art. 10 alin. (3)], iar numărul asociaților din societățile cu răspundere limitată nu poate fi mai mare de 50 (art. 12). Tot astfel, capitalul societății pe acțiuni și al societății în comandită pe acțiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei [art. 10 alin. (1)], iar cel al societății cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei [art. 11 alin. (1)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Actul constitutiv al societății
Art 6 Actul constitutiv al societății
Art 7 Actul constitutiv al societății
Art 8 Actul constitutiv al societății
Art 9 Actul constitutiv al societății
Art 10 Actul constitutiv al societății
Art 11 Actul constitutiv al societății
Art 12 Actul constitutiv al societății
Art 13 Actul constitutiv al societății
Art 14 Actul constitutiv al societății
Art 15 Actul constitutiv al societății
Art 16 Actul constitutiv al societății
Art 17 Actul constitutiv al societății
Art 18 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 19 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 20 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 21 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 22 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Reviste:
Transformarea unei societăți pe acțiuni în societate cu răspundere limitată - modalitate de restructurare a întreprinderii (I)
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...