Art 118 Despre adunările generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre adunările generale -
Art. 118.
- Referințe în jurisprudență (9), Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Reviste (1)

(3) Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul prevăzut la art. 117 va putea fi redus la 8 zile. Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Stabilirea datei celei de-a doua convocări a adunării generale 
    În cazul în care înștiințarea pentru prima adunare generală (recte, prima convocare) nu precizează nimic în legătură cu adoua adunare generală, care este necesară deoarece prima adunare nu este legal constituită sau nu poate lua hotărâri, adunarea generală va fi din nou convocată în condițiile art. 117, cu precizarea că termenul de 30 zile prevăzut la art. 117 alin. (2) – în acest caz pentru tinerea celei de-a doua adunări – este redus la 8 zile (care va curge tot de la publicarea convocării în Monitorul Oficial). Fiind vorba de onouă convocare aaceleiași adunări (pentru că la prima convocare nu s-au putut adopta hotărâri în mod legal), este necesară respectarea formalităților de publicitate prevăzute de art. 117 alin. (2) și respectiv alin. (3) (inclusiv publicarea și într-un ziar de largă circulație de la sediul societății), fără amai fi nevoie de republicarea convocatorului cu conținutul prevăzut la art. 117 alin. (6)-(8), dacă în adoua convocare se face trimitere la Monitorul Oficial în care s-a publicat prima convocare. Credem că este logic și în spiritul legii ca în cazul în care actul constitutiv nu prevede un termen pentru realizarea celei de-a doua convocări, cei care au convocat prima dată adunarea generală să facă formalitățile de publicare acelei de-a doua convocări cât mai repede după ce atrecut ziua pentru ținerea primei adunări, urmând ca întrunirea celei de-a doua adunări să se facă în termen de 8 zile de la publicarea în Monitorul Oficial acelei de-a doua convocări. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Jurisprudență (1990-2018) - Art. 118 din Legea nr. 31/1990 
    Instanța de fond a apreciat greșit că dispozițiile art. 118 din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile societății cu răspundere limitată, ci doar societăților pe acțiuni. 
    Dispozițiile speciale ale art. 191 - 203 din Legea nr. 31/1990 se completează cu dispozițiile art. 118 din același act normativ. (ÎCCJ, s. com., dec. 339 din 26 ianuarie 2011) [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În mod normal, în convocatorul adunării generale trebuie menționată atât prima dată stabilită pentru ținerea adunării generale aacționarilor, cât și data celei de-a doua convocări, în cazul în care la prima nu este întrunit cvorumul minim. În legislație nu există însă nicio prevedere imperativă în acest sens. Există onormă dispozitivă, în art. 118 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, unde se prevede posibilitatea ca în convocarea pentru prima adunare generală să se fixeze ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, dacă prima nu se va putea ține datorită neîndeplinirii condiției referitoare la procentul minim de prezență. [ Mai mult... ] 

.....
    Dacă în convocatorul pentru prima adunare generală nu este precizată data și ora pentru adoua adunare generală (care se va desfășura doar dacă la prima nu este îndeplinită condiția cvorumului), atunci termenul de convocare pentru această adoua AGA va fi redus la 8 zile, conform art. 118 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. Această prevedere este diferită de cea conținută de art. 4 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.Conform acestui din urmă text legal, termenul de 30 de zile dintre data publicării convocării și data fixată pentru adoua convocare aședinței adunării generale nu va trebui respectat dacă: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 108 Despre acțiuni
Art 109 Despre acțiuni
Art 110 Despre adunările generale
Art 111 Despre adunările generale
Art 112 Despre adunările generale
Art 113 Despre adunările generale
Art 114 Despre adunările generale
Art 115 Despre adunările generale
Art 116 Despre adunările generale
Art 117 Despre adunările generale
Art 118 Despre adunările generale
Art 119 Despre adunările generale
Art 120 Despre adunările generale
Art 121 Despre adunările generale
Art 122 Despre adunările generale
Art 123 Despre adunările generale
Art 124 Despre adunările generale
Art 125 Despre adunările generale
Art 126 Despre adunările generale
Art 127 Despre adunările generale
Art 128 Despre adunările generale
Reviste:
Societăți pe acțiuni. Adunare Generală Ordinară vs. Adunare Generală Extraordinară. Convocare, desfășurare, adoptarea hotărârilor
Schimbarea prototipului societar: de la societatea pe acțiuni la societatea cu răspundere limitată
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Referințe în cărți:
Tratat de drept comercial român
;
se încarcă...