Art 116 Despre adunările generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile pe acțiuni - Despre adunările generale -
Art. 116.
- Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

(1) Hotărârea unei adunări generale de a modifica drepturile sau obligațiile referitoare la o categorie de acțiuni nu produce efecte decât în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni din acea categorie. Doctrină (1)

(2) Dispozițiile prezentei secțiuni privind convocarea, cvorumul și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor se aplică și adunărilor speciale. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Hotărârile inițiate de adunările speciale vor fi supuse aprobării adunărilor generale corespunzătoare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acțiune în anulare împotriva hotărârilor adoptate de Adunarea Specială a Acționarilor - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 20.01.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr.7/ 20.01.2020 în dosarul nr.2612/1/2019- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 3666/111/2017** privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Instanța supremă a motivat hotărârea sa referitor la acțiunea în anulare împotriva hotărârilor adoptate de Adun. Specială a acționarilor - Mădălina Moceanu
(...) singura atribuție a adunărilor speciale ale acționarilor deținători ai unei anumite categorii de acțiuni este aceea de a aproba, respectiv de a propune modificări ale drepturilor sau obligaților referitoare la categoria de acțiuni deținută. În concluzie, adunarea specială a acționarilor deținători ai unei anumite categorii de acțiuni este o formă specială de organizare a acestora, în raporturile dintre ei și în cele cu societatea, iar hotărârile lor nu pot avea efect direct asupra funcționării societății, în lipsa aprobării lor, anterioare ori posterioare, de către adunarea generală a acționarilor.
(...) în alin. (2) al art. 116 din Legea nr. 31/1990 s-a prevăzut expres că dispozițiile privind convocarea, cvorumul și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor se aplică și adunărilor speciale.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Persoanele ce dețin aceste acțiuni cu dividend prioritar se vor constitui într-o adunare specială, conform art. 96 din Legea nr. 31/1990, care va avea în competență hotărâri ce privesc drepturile ale acestei categorii de acționari. Aceste adunări speciale sunt supuse acelorași condiții privind convocarea, cvorumul minim necesar și majoritatea ca și adunările generale obișnuite (art. 116 din Legea nr. 31/1990). [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Natura juridică a adunării speciale a acționarilor cu acțiuni preferențiale 
    Adunarea specială a acționarilor cu acțiuni preferențiale reprezintă o formă de organizare a acestora, în raporturile dintre ei și în cele cu societatea. Adunarea specială nu este un organ al societății pe acțiuni, iar hotărârile ei nu pot avea efect asupra funcționării societății, în lipsa aprobării lor de către adunarea generală a acționarilor. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Referitor la adunarea generală extraordinară, conform disp. art. 113 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 31/1990 intră în atribuțiile acesteia luarea hotărârii privind conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă, dar în ceea ce privește legalitatea acestei hotărâri, prin excepție de la principiul majorității arătat anterior, prin art. 116 din Legea nr. 31/1990 intitulat " Hotărâri referitoare la categorii de acțiuni. Adunări speciale" s-a statuat: " (1) Hotărârea unei adunări generale de a modifica drepturile sau obligațiile referitoare la o categorie de acțiuni nu produce efecte decât în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni din acea categorie. (2) Dispozițiile prezentei secțiuni privind convocarea, cvorumul și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor se aplică și adunărilor speciale. (3) Hotărârile inițiate de adunările speciale vor fi supuse aprobării adunărilor generale corespunzătoare. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Persoanele ce dețin aceste acțiuni cu dividend prioritar se vor constitui într-o adunare specială, conform art. 96 din Legea nr. 31/1990, care va avea în competență hotărâri ce privesc drepturile ale acestei categorii de acționari. Aceste adunări speciale sunt supuse acelorași condiții privind convocarea, cvorumul minim necesar și majoritatea ca și adunările generale obișnuite (art. 116 din Legea nr. 31/1990). [ Mai mult... ] 

.....
    Proprietarii acțiunilor cu dividend prioritar se constituie în adunări generale speciale (art. 96 din Legea nr. 31/1990), ținute conform dispozițiilor art. 116 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 106 Despre acțiuni
Art 107 Despre acțiuni
Art 108 Despre acțiuni
Art 109 Despre acțiuni
Art 110 Despre adunările generale
Art 111 Despre adunările generale
Art 112 Despre adunările generale
Art 113 Despre adunările generale
Art 114 Despre adunările generale
Art 115 Despre adunările generale
Art 116 Despre adunările generale
Art 117 Despre adunările generale
Art 118 Despre adunările generale
Art 119 Despre adunările generale
Art 120 Despre adunările generale
Art 121 Despre adunările generale
Art 122 Despre adunările generale
Art 123 Despre adunările generale
Art 124 Despre adunările generale
Art 125 Despre adunările generale
Art 126 Despre adunările generale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2020
Reducerea capitalului social
Acțiunile cu vot plural (multiplu): o legiferare ratată
Instanța supremă: acțiunea în anulare împotriva hotărârilor adoptate de Adunarea Specială a acționarilor
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 132 din Legea societăților nr. 31/1990, raportat la art. 116 din aceeași lege, în sensul că pot fi atacate în justiție, cu acțiune în anulare, și hotărârile adoptate de adunarea specială a acționarilor
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...