Art 115 Despre adunările generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre adunările generale -
Art. 115.
- Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare, când actul constitutiv nu dispune altfel, sunt necesare: Jurisprudență, Reviste (1)

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 105 Despre acțiuni
Art 106 Despre acțiuni
Art 107 Despre acțiuni
Art 108 Despre acțiuni
Art 109 Despre acțiuni
Art 110 Despre adunările generale
Art 111 Despre adunările generale
Art 112 Despre adunările generale
Art 113 Despre adunările generale
Art 114 Despre adunările generale
Art 115 Despre adunările generale
Art 116 Despre adunările generale
Art 117 Despre adunările generale
Art 118 Despre adunările generale
Art 119 Despre adunările generale
Art 120 Despre adunările generale
Art 121 Despre adunările generale
Art 122 Despre adunările generale
Art 123 Despre adunările generale
Art 124 Despre adunările generale
Art 125 Despre adunările generale
Reviste:
Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale
Acțiune în anularea hotărârii AGA. Distincție între nulitatea absolută și relativă. Condiții de exercitare a acțiunii
Transformarea unei societăți pe acțiuni în societate cu răspundere limitată - modalitate de restructurare a întreprinderii (I)
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Majorarea capitalului social al societăților destinate activității comerciale cu participare străină
Despre unele drepturi și obligații ale administratorului, legat de patrimoniul societății
Proiect: Firmele care își ascund acționarii, dizolvate
Acțiune în anularea hotărârii AGA. Distincție între nulitatea absolută și relativă. Condiții de exercitare a acțiunii
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine: o incursiune în logica autorității și a puterii în dreptul privat^* /Personne ne vient au Père que par Moi: une incursion dans la logique de l’autorité et du pouvoir dans le droit privé/Nobody comes to Father except through myself: a little background on the logics of authority and power in the private law
Adunarea Generală a Asociaților. Natură juridică. Forme și tipuri. Atribuții
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...