Art 109 Despre acțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre acțiuni -
Art. 109.
- Doctrină (2)

Situația acțiunilor trebuie să fie cuprinsă în anexa la situația financiară anuală și, în mod deosebit, să se precizeze dacă ele au fost integral liberate și, după caz, numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vărsămintelor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Menționarea situației acțiunilor în anexa la situația financiară 
    Anexa la situația financiară anuală trebuie să cuprindă situația acțiunilor, respectiv situația efectuării vărsămintelor aferente acțiunilor. Anexa va preciza dacă acțiunile au fost integral liberate și numărul celor pentru care nu s-au efectuat vărsămintele, deși s-a solicitat. 
    Art. 109 are în vedere ipoteza în care termenul de efectuare avărsămintelor [prevăzut de art. 9 alin. (2) lit. a) și b) și de art. 21 alin. (1)] aexpirat, iar societatea aadresat acționarului sau acționarilor restanți osomație, în condițiile art. 100 alin. (1), invitându-i să își îndeplinească obligația, însă fără rezultat. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Art. 109 punct. 2 din codul comercial ardelean dispune imperativ și categoric că titlurile care au un anumit curs vor fi trecute cel mult după cursul ce au în ultima zi a anului de exercițiu al întreprinderii. Deci potrivit dispozițiunilor acestui articol, titlurile care au un anumit curs trebuind să fie trecute în bilanț cu valoarea ce o au în ultima zi a anului de exercițiu al întreprinderii, ele nu puteau fi trecute cu valoarea lor nominală, căci în acest bilanț nu s-ar oferi o oglindă fidelă a activului și pasivului unei întreprinderi. (Cas. III, 25 sept. 1926, în Stelian Ionescu și L. Preuțescu, op. cit., pag. 156, în Codul Comercial Adnotat, sub îngrijirea Ministerului Justiției, 1944, Tiparul Românesc, p. 133). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 99 Despre acțiuni
Art 100 Despre acțiuni
Art 101 Despre acțiuni
Art 102 Despre acțiuni
Art 103 Despre acțiuni
Art 104 Despre acțiuni
Art 105 Despre acțiuni
Art 106 Despre acțiuni
Art 107 Despre acțiuni
Art 108 Despre acțiuni
Art 109 Despre acțiuni
Art 110 Despre adunările generale
Art 111 Despre adunările generale
Art 112 Despre adunările generale
Art 113 Despre adunările generale
Art 114 Despre adunările generale
Art 115 Despre adunările generale
Art 116 Despre adunările generale
Art 117 Despre adunările generale
Art 118 Despre adunările generale
Art 119 Despre adunările generale
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...