Art 101 Despre acțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile pe acțiuni - Despre acțiuni -
Art. 101.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală, dacă prin actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Actul constitutiv poate limita numărul voturilor aparținând acționarilor care posedă mai mult de o acțiune. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Conform art. 101 din Legea nr. 31/1990, orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în Adunarea Generală, dacă actul constitutiv al societății nu prevede existența acțiunilor privilegiate, cum ar fi acțiunile preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot [art. 95 alin. (1) din Legea nr. 31/1990]. Conform art. 130 din Legea [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Dreptul de vot în adunarea generală pe care îl conferă acțiunea este un drept esențial, de natură socială, în absența căruia acționarul nu își poate apăra interesele proprii și nu își poate exercita dreptul de supraveghere și de control al administrației societății. În același timp, dreptul de vot este singurul instrument prin intermediul căruia se formează valabil voința socială în cadrul adunării generale. Având în vedere toate aceste considerente, regula o acțiune = un vot prevăzută de art. 101 alin. (1) este o expresie a principiului egalității de tratament juridic între acționari. Această regulă este și o reflectare a principiului egalității acțiunilor consacrat de art. 94 din L.S. Prin urmare, orice derogare de la regula o acțiune = un vot este o excepție care trebuie permisă de lege și trebuie interpretată în mod restrictiv. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Potrivit art. 101 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, orice acțiune plătibilă dă dreptul la un vot în adunarea generală, dacă prin actul constitutiv nu s-a precizat altfel. 
    Aceste prevederi instituie regula potrivit cu care orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală, iar în teza a doua stabilește și excepția de regulă, în sensul căreia acționarii pot deroga de la ea - prin actul constitutiv ori prin acte adiționale ulterioare - cu respectarea exigențelor principiului libertății contractuale. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Acționarii votează în cadrul adunării generale, de regulă, proporțional cu numărul acțiunilor deținute, în conformitate cu dispozițiile art. 101 alin. (1) și ale art. 120 din Legea nr. 31/1990, în baza principiului o acțiune = un vot. Condiția esențială aexercitării dreptului de vot este ca acțiunile care generează numărul de voturi să fie plătite. [ Mai mult... ] 

.....
    Existența în actele constitutive aunor clauze care să prevadă emiterea unor acțiuni cu drept de vot redus sau suspendarea dreptului de vot aferent acțiunilor deținute de opersoană cu care este depășit un anumit prag procentual din capitalul social al emitentului își găsește temeiul legal în art. 101 alin. (2) din Legea nr. 31/1990). Fără afi limitat dreptul de adobândi dreptul de proprietate asupra acțiunilor unui emitent, actul constitutiv poate să prevadă anumite restricții în privința exercitării dreptului de vot, în cazul în care opersoană dobândește acțiuni ale societății într-un cuantum ce depășește un anumit prag procentual din capitalul social. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 91 Despre acțiuni
Art 92 Despre acțiuni
Art 93 Despre acțiuni
Art 94 Despre acțiuni
Art 95 Despre acțiuni
Art 96 Despre acțiuni
Art 97 Despre acțiuni
Art 98 Despre acțiuni
Art 99 Despre acțiuni
Art 100 Despre acțiuni
Art 101 Despre acțiuni
Art 102 Despre acțiuni
Art 103 Despre acțiuni
Art 104 Despre acțiuni
Art 105 Despre acțiuni
Art 106 Despre acțiuni
Art 107 Despre acțiuni
Art 108 Despre acțiuni
Art 109 Despre acțiuni
Art 110 Despre adunările generale
Art 111 Despre adunările generale
Reviste:
Acțiunile cu vot plural (multiplu): o legiferare ratată
Conflictul de interese în dreptul societăților (art. 127 din Legea nr. 31/1990). Obligația asociatului de a se abține de la deliberări în cazul conflictului de interese
Sancțiunea nerespectării obligației de abținere de la vot în cazul conflictului de interese între acționar și societatea comercială
Drept civil. legislația profesioniștilor (comercianți). Drept administrativ. Drept procesual civil
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2019
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...