Art 1 Dispoziții generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 1.
- Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4), Librăria Indaco (4)

(1) În vederea efectuării de acte de comerț, persoanele fizice și persoanele juridice se pot asocia și pot constitui societăți comerciale, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(2) Societățile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Obiectul de activitate al societății are un înțeles dublu: stricto sensu, obiectul de activitate al societății este cel stabilit ca atare de către asociați în actul constitutiv, în timp ce lato sensu, obiectul de activitate are înțelesul de scop statutar [obiect general de activitate al societății, adică săvârșirea de acte sau fapte de comerț, în sensul art. 1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990]. Asociații pot decide oricând, în cadrul obiectului general de activitate, schimbarea sau completarea obiectului de activitate stabilit ca atare în actul constitutiv, în condițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    În ceea ce privește posibilitatea de aîncepe oactivitate economică, art. 1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 prevede că, în vederea efectuării de acte de comerț, persoanele fizice și persoanele juridice se pot asocia și pot constitui societăți comerciale, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi. Orice persoană fizică poate, în principiu, să devină asociat într-o societate comercială, fie direct, prin semnarea unui contract de societate în calitate de asociat fondator, fie prin dobândirea ulterioară de acțiuni sau părți sociale la alte societăți comerciale, prin cesiune sau prin succesiune legală sau testamentară. Desigur că, dacă dobândirea calității de asociat la osocietate comercială are loc prin intermediul unor acte juridice, trebuie respectate regulile privind capacitatea (art. 948 pct. 1 C. civ.., art. 8, art. 9 și art. 11 din Decretul nr. 31/1954). În același timp, Legea nr. 31/1990 instituie oincapacitate specială de folosință pentru persoanele care au săvârșit infracțiunile prevăzute de art. 6 alin. (2) și care le fac nedemene de aavea calitatea de fondatori într-o societate comercială (C. Predoiu, în S. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, G. Piperea, Legea societăților comerciale. Comentariu pe articole, p. 69), iar unele reglementări speciale, cum sunt cele din domeniul bancar, impun condiții suplimentare pentru dobândirea calității de asociat în respectivele societăți (G. Piperea, în S. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, G. Piperea, Societățile comerciale. Reglementare, doctrină, jurisprudență, p. 1-2). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    c) În schimb, interpretarea restrictivă este impusă de concluzia că între formularea unei norme juridice și cazurile de punere în practică există neconcordanță, în sensul că formularea este prea largă față de ipotezele care se pot încadra în text. De exemplu, în legătură cu art. 53 alin. (2) din Legea nr.15/1990, s-a pus întrebarea dacă prin „acte de decizie”, care privesc bunurile care rămân în proprietatea statului după reorganizarea unităților economice de stat, trebuie să înțelegem atât cele de dispoziție, cât și cele de administrare, ori numai primele? Întrucât textul conține odispoziție de excepție, care este de strictă interpretare și aplicare, urmează afi înțeles ca referindu-se doar la actele de dispoziție, care au ca obiect bunurile prevăzute în alin. (1) al art. 53 A se vedea Gh. Beleiu, op.cit., 1995, p. 56.. Un alt exemplu este art. 1 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, care prevede că: „Societățile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române”, unde trebuia precizat că este vorba doar de societățile comerciale înființate potrivit acestei legi A se vedea G. Boroi, op.cit., 1999, pp. 28-29.. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Legea nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată1, a introdus o interdicție de a subscrie acțiunile unei societăți și pentru persoana interpusă care acționează în contul acelei societăți. Astfel, potrivit art. 103 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, dacă acțiunile unei societăți sunt subscrise de o persoană acționând în nume propriu, dar în contul societății în cauză, se consideră că subscriitorul a subscris acțiunile pentru sine, în nume propriu, fiind obligat să achite contravaloarea acestora. 
    1 M.Of. nr. 955 din 28 noiembrie 2006.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Actul constitutiv al societății
Art 6 Actul constitutiv al societății
Art 7 Actul constitutiv al societății
Art 8 Actul constitutiv al societății
Art 9 Actul constitutiv al societății
Art 10 Actul constitutiv al societății
Art 11 Actul constitutiv al societății
Reviste:
Capacitate procesuală. Închiderea procedurii insolvenței și radierea pârâtei debitoare din Registrul comerțului. Consecințe asupra capacității civile a societății comerciale
Reglementarea raporturilor dintre profesioniști în noul Cod civil
Contractul de editare în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Evaziunea fiscală organizată
Fondurile suverane de investiții: principii de organizare
Distincția dintre acțiunea pauliană și acțiunea în nulitate pentru cauză ilicită/La distinction entre l’action paulienne et l’action en nullité pour cause illicite/Distinction between the paulian action and the action for nullity for illicit cause
Răspunderea de mediu în cazul societăților comerciale aflate în insolvență
Clauza "ruleta rusească" în convențiile extrastatutare
Decizie de concediere pentru reorganizare internă. Angajări noi, ulterior concedierii reclamantei. Anularea deciziei și reintegrarea reclamantei în postul deținut anterior concedierii
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților adnotată
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Referințe în cărți:
Legea societăților. Ediția a 2-a actualizată la 18.08.2015
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
Tratat de drept comercial român
;
se încarcă...