Art 5 | Lege 29/1990

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Înainte de a cere tribunalului anularea actului sau obligarea la eliberarea lui, cel care se consideră vătămat se va adresa pentru apărarea dreptului său, în termen de 30 de zile de la data cînd i s-a comunicat actul administrativ sau la expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. 2, autorității emitente, care este obligată să rezolve reclamația în termen de 30 de zile de la aceasta. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență

În cazul în care cel care se consideră vătămat nu este mulțumit de soluția dată reclamației sale, el poate sesiza tribunalul în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă cel care se consideră vătămat în dreptul său s-a adresat cu reclamație și autorității administrative ierarhic superioare celei care a emis actul, termenul de 30 de zile, prevăzut în alineatul precedent, se calculează de la comunicarea de către acea autoritate a soluției date reclamației. Jurisprudență, Doctrină (1)

Sesizarea tribunalului se va putea face și în cazul în care autoritatea administrativă emitentă sau autoritatea ierarhic superioară nu rezolvă reclamația în termenul prevăzut la alin. 1. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

În toate cazurile, introducerea cererii la tribunal nu se va putea face mai tîrziu de un an de la data comunicării actului administrativ a cărui anulare se cere. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Astfel, Legea nr. 29/1990 stabilea în alin. (2), (3) și (4) ale art. 5, termenul în care se putea face acțiunea în justiție și momentul de la care acesta începea să curgă, diferențiat, după cum cel vătămat se adresase cu recurs la autoritatea emitentă sau la autoritatea ierarhic superioară, respectiv, după cum era vorba despre tăcerea autorității administrative (A. Iorgovan, op. cit., 2005, p. 592 și urm.). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 29/1990:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...