Art 2 | Lege 29/1990

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 2. - Jurisprudență

Nu pot fi atacate în justiție:

a) actele care privesc raporturile dintre parlament sau Președintele României și guvern; actele administrative de autoritate și actele de gestiune ale organelor, de conducere din cadrul parlamentului; actele administrative referitoare la siguranța internă și externă a statului, precum și cele referitoare la interpretarea și executarea actelor internaționale, la care România este parte; măsurile urgente luate de organele puterii executive pentru evitarea sau înlăturarea efectelor unor evenimente prezentînd pericol public, cum sînt actele emise ca urmare a stării de necesitate sau pentru combaterea calamităților naturale, incendiilor de păduri, epidemiilor, epizootiilor și altor evenimente de aceeași gravitate; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

b) actele de comandament cu caracter militar; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

c) actele administrative pentru desființarea sau modificarea cărora se prevede, prin lege specială, o altă procedură judiciară; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

d) actele de gestiune săvîrșite de stat în calitate de persoană juridică și pentru administrarea patrimoniului său; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

e) actele administrative adoptate în exercitarea atribuțiilor de control ierarhic.

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Din dispozițiile art. 2 lit. a) teza I din vechea Lege nr. 29/1990 rezulta că erau exceptate de la controlul în contencios administrativ actele care priveau raporturile dintre Parlament sau Președintele României și Guvern. [ Mai mult... ] 

.....
    În ce privește categoriile de acte exceptate de la controlul instanțelor de contencios administrativ datorită existenței unui recurs paralel, Legea nr. 29/1990 consacra, la art. 2 lit. c), „actele administrative pentru desființarea sau modificarea cărora se prevede, prin lege specială, oaltă procedură judiciară. [ Mai mult... ] 
.....
    O altă categorie de acte exceptate de la controlul în contencios administrativ datorită existenței unui recurs paralel fusese prevăzută în art. 2 lit. d) din Legea nr. 29/1990 sub formularea „actele de gestiune săvârșite de stat în calitate de persoană juridică și pentru administrarea patrimoniului său”. Această excepție reprezenta oreiterare, dar cu folosirea terminologiei din perioada interbelică, adispoziției prevăzute în Legea nr. 1/1967, potrivit căreia conținutul acestei legi nu se aplica „actelor la care organul administrativ participă ca persoană juridică de drept civil”. De fapt, cu oaltă formulare, textul Legii nr. 1/1967 reluase ideea actelor de gestiune din perioada interbelică, evocată pe larg în contextul analizei teoriei generale aactului administrativ. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 29/1990:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Reviste:
Constituționalitatea unor jurisdicții speciale administrative reglementate prin acte normative speciale anterioare revizuirii constituționale din anul 2003
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...