Art 11 | Lege 29/1990

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Instanța, soluționînd acțiunea, poate, după caz, să anuleze, în total sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea administrativă să emită un act administrativ ori să elibereze un certificat, o adeverință sau orice alt înscris. Instanța este competentă să se pronunțe și asupra legalității actelor sau operațiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecății.

În cazul admiterii cererii, instanța va hotărî și asupra daunelor materiale și morale cerute. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Ab initio, menționăm faptul că Legea nr. 29/1990671 prevedea în art. 11 alin. (2) că, în caz de admitere acererii de anulare aactului administrativ, instanța va hotărî și asupra daunelor materiale și morale cerute. Prin urmare, se prevede expres în lege această obligație ainstanței legal sesizate. În același sens, Legea nr. 554/2004 (care aabrogat Legea amintită anterior) privind contenciosul administrativ, în art. 18 alin. (3) arată faptul că: „În cazul soluționării cererii, instanța va hotărî și asupra despăgubirilor pentru daunele materiale și morale cauzate, dacă reclamantul asolicitat acest lucru”. 
    671 Publicată în M.Of. nr. 122 din 8 noiembrie 1990, abrogată prin Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ - în vigoare începând cu data de 19 mai 2008.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 29/1990:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 7/2017
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...