Art 1 | Lege 29/1990

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale, recunoscute de lege, printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa instanței judecătorești competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență

Se consideră refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege și faptul de a nu se răspunde petiționarului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii respective, dacă prin lege nu se prevede un alt termen. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    În baza acestei dispoziții, care modifica implicit art. 1 din Legea nr. 29/1990, prin aplicarea art. 150 alin. (1) din Constituție, consacrat conflictului dintre lege și dispozițiile constituționale, în vigoare în acea vreme, puteau fi atacate în contencios administrativ, atât actele administrative ale autorităților administrației publice, cât și actele administrative ale altor autorități publice, din afara puterii executive, aparținând puterii legislative sau puterii judecătorești. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 29/1990:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Reviste:
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...