Guvernul României

Hotărârea nr. 1065/1990 privind gratuitățile și reducerile de tarife pentru călătoria cu mijloacele de transport feroviare și auto acordate invalizilor și veteranilor de război, pensionarilor invalizi ca urmare a participării la revoluția din decembrie 1989, văduvelor de război și văduvelor celor căzuți în revoluție

Modificări (3), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 113 din 16 octombrie 1990.

În vigoare de la 16 octombrie 1990 până la 06 iulie 1994, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 44/1994.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. - Modificări (1)

Invalizii de război încadrați în grade de invaliditate, marii mutilați, precum și veteranii de război decorați cu ordinele sau medaliile Mihai Viteazu, Coroana României, Bărbăție și Credință, Meritul Sanitar, Crucea de Război și Serviciul Credincios cu Spade, precum și văduvele de război beneficiare de pensii de urmaș, au dreptul în cursul unui an calendaristic la 4 călătorii gratuite pe calea ferată, dus și întors.

Ceilalți veterani de război au dreptul la reducerea tarifului de transport cu 50 la sută pentru un număr de două călătorii dus și întors pe an.

Art. 2. -

Persoanele prevăzute la art. 1 care locuiesc în mediul rural au dreptul la 6 călătorii gratuite dus și întors pe an cu autobuzele pînă în localitatea reședință de județ.

Art. 3. -

Prevederile art. 1 și 2 se aplică și însoțitorilor legali ai pensionarilor invalizi încadrați în gradul I de invaliditate sau ai marilor mutilați.

Art. 4. -

Prevederile art. 1, art. 2 și art. 3 se aplică și pensionarilor invalizi ca urmare a participării la lupta pentru victoria revoluției din decembrie 1989, precum și văduvelor celor căzuți în revoluție.

Art. 5. -

Calitatea de invalid, mare mutilat, văduvă de război, sau pensionar invalid în urma revoluției din decembrie 1989, sau văduvă ca urmare a revoluției se atestă de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe baza reglementărilor proprii.

Calitatea de veteran de război se stabilește de către Ministerul Apărării Naționale prin Asociația Națională a Veteranilor de Război.

Art. 6. -

Persoanele care beneficiază de gratuități pe calea ferată călătoresc astfel:

- la clasa I, invalizi de gradul I, marii mutilați, veterani decorați cu ordinele și medaliile prevăzute la art. 1, precum și generalii veterani;

- la clasa a II-a, celelalte categorii prevăzute la art. 1 și art. 4.

Art. 7. -

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Apărării Naționale - Asociația Națională a Veteranilor de Război și Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului vor stabili prin convenție modul de aplicare a prevederilor din prezenta hotârîre.

Art. 8. -

Se autoriză Ministerul Finanțelor ca, pe baza documentațiilor prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Apărării Naționale, să modifice în mod corespunzător indicatorii financiari pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale prevăzuți în bugetul de stat pe anul 1990. Achitarea costului biletelor speciale de călătorie se face de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 9. -

Orice prevederi care contravin prezentei hotărîri se abrogă.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 5 octombrie 1990.

Nr. 1065.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...