Guvernul României

Hotărârea nr. 372/2015 privind trecerea unui imobil-teren din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și folosința gratuită a Muftiatului Cultului Musulman din România

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 29 mai 2015.

În vigoare de la 29 mai 2015 până la 12 noiembrie 2018, fiind abrogat prin Hotărâre 873/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) și art. 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă trecerea unui imobil-teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte.

Art. 2. -

Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a imobilului-teren prevăzut la art. 1 către Muftiatul Cultului Musulman din România, în vederea edificării unui complex de clădiri de interes public.

Art. 3. -

(1) Predarea-preluarea imobilului-teren transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Protocolul prevăzut la alin. (1) va cuprinde și obligațiile ce revin Muftiatului Cultului Musulman din România în legătură cu folosința imobilului-teren transmis.

Art. 4. -

Dreptul de folosință gratuită a Muftiatului Cultului Musulman din România asupra imobilului-teren prevăzut la art. 1 încetează dacă Secretariatul de Stat pentru Culte constată că, în termen de 36 de luni de la încheierea protocolului prevăzut la art. 3 alin. (1), nu a fost finalizat complexul de clădiri de interes public prevăzut la art. 2.

Art. 5. -

Secretariatul General al Guvernului și Secretariatul de Stat pentru Culte vor asigura includerea imobilului-teren prevăzut la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Vlad Ștefan Stoica
p. Secretarul de stat pentru culte,
Irinel Florinel Frunză
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 27 mai 2015.

Nr. 372.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale terenului care se transmite din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și folosința gratuită a Muftiatului Cultului Musulman din România

Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică din administrarea căreia se transmite imobilul Persoana juridică în administrarea căreia se transmite imobilul Persoana juridică în folosința căreia se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
Bd. Expoziției nr. 22-30, sectorul 1, București Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" CUI 2351555 Secretariatul de Stat pentru Culte CIF 26429279 Muftiatul Cultului Musulman din România CIF 2985358 Teren cu nr. CF 262698, nr. cadastral 262698, în suprafață de 11.295 mp Valoare de inventar: 17.212.608,63 lei

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...