Obiective și atribuții | Ordonanță de urgență 13/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Obiective și atribuții

Art. 2. - Puneri în aplicare (1)

Principalele obiective ale ANAP sunt elaborarea, promovarea și implementarea politicii în domeniul achizițiilor publice, stabilirea și implementarea sistemului de verificare și control al aplicării unitare a dispozițiilor legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice, precum și monitorizarea funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice. Reviste (2)

Art. 3. -

În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 2, ANAP are următoarele atribuții:

a) elaborarea și implementarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu obligațiile asumate de Guvernul României și de Uniunea Europeană; Referințe (1)

b) elaborarea politicilor și a legislației în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu legislația europeană și asigurarea interpretărilor unitare în domeniu, pentru care are drept de inițiativă legislativă; Puneri în aplicare (1)

c) consilierea metodologică a autorităților contractante în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică și de concesiune, cu rol de suport operațional în aplicarea corectă a legislației în acest domeniu; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

d) controlul modului în care autoritățile contractante atribuie contractele de achiziție publică și de concesiune de lucrări publice și de servicii; Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

e) monitorizarea și supervizarea funcționării sistemului de achiziții publice în România; Modificări (1)

f) inițierea și susținerea politicilor și acțiunilor de instruire a personalului implicat în activități specifice achizițiilor publice; Puneri în aplicare (1)

g) reprezentarea României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru și al rețelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană, în domeniul achizițiilor publice.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 13/2015:
Dispoziții generale
Obiective și atribuții
Conducerea, organizarea și funcționarea ANAP
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Particularități ale executării hotărârilor judecătorești pronunțate în contenciosul actelor administrative asimilate potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 și ale Legii nr. 101/2016
Particularități ale executării hotărârilor judecătorești pronunțate în contenciosul actelor administrative asimilate, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 și ale Legii nr. 101/2016
;
se încarcă...