Conducerea, organizarea și funcționarea ANAP | Ordonanță de urgență 13/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL III Conducerea, organizarea și funcționarea ANAP

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, ANAP este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanțelor publice.

(2) În activitatea sa președintele este ajutat de un secretar general, înalt funcționar public numit în condițiile legii.

(3) În exercitarea prerogativelor ce îi revin, președintele ANAP emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(4) Ordinele și instrucțiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. -

(1) Organizarea, funcționarea, structura organizatorică și numărul maxim de posturi al ANAP se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(2) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) ministrul finanțelor publice asigură coordonarea activității desfășurate de către ANRMAP, UCVAP și compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

(3) Personalul ANAP este constituit din funcționari publici și/sau, după caz, din personal contractual.

(4) ANAP se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din acte normative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri și acorduri în care ANRMAP, UCVAP și compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sunt părți la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv în litigiile aferente activităților acestora.

(5) Pentru funcționarea ANAP la nivel central se va transmite în folosința acesteia un imobil din domeniul public sau privat al statului în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).

(6) Funcționarea structurilor teritoriale ale ANAP se desfășoară în cadrul imobilelor direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

(7) Finanțarea ANAP se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 13/2015:
Dispoziții generale
Obiective și atribuții
Conducerea, organizarea și funcționarea ANAP
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...