Art 7 Dispoziții tranzitorii și finale | Ordonanță de urgență 13/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 7. -

(1) Până la data semnării protocoalelor de predare- preluare prevăzute la art. 6, finanțarea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli necesare funcționării structurilor preluate de ANAP se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite din structura cărora se preiau.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 6, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în structura bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului Ministerului Finanțelor Publice și Secretariatului General al Guvernului.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice și Secretariatul General al Guvernului să detalieze modificările prevăzute la alin. (2) și să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 13/2015:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Obiective și atribuții
Art 3 Obiective și atribuții
Art 4 Conducerea, organizarea și funcționarea ANAP
Art 5 Conducerea, organizarea și funcționarea ANAP
Art 6 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 7 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 8 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 9 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...