Art 6 Dispoziții tranzitorii și finale | Ordonanță de urgență 13/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 6. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1) se încheie protocoale de predare-preluare între ANAP și Ministerul Finanțelor Publice, ANAP și Secretariatul General al Guvernului și între ANAP și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(2) Protocoalele de predare-preluare prevăzute la alin. (1) cuprind prevederile bugetare pe anul 2015 aferente structurilor prevăzute la art. 1 alin (2), execuția bugetară până la data predării-preluării, numărul de posturi al structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2), precum și, după caz, patrimoniul aferent structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2), stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite în condițiile legii.

(3) Efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat pe anul 2015, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "ANRMAP" se înlocuiește cu denumirea "ANAP".

(5) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările și completările următoare, și al celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea de verificare, sintagma "UCVAP/compartimente de verificare a achizițiilor publice" se înlocuiește cu denumirea "ANAP".

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 13/2015:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Obiective și atribuții
Art 3 Obiective și atribuții
Art 4 Conducerea, organizarea și funcționarea ANAP
Art 5 Conducerea, organizarea și funcționarea ANAP
Art 6 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 7 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 8 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 9 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...