Art 4 Conducerea, organizarea și funcționarea ANAP | Ordonanță de urgență 13/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Conducerea, organizarea și funcționarea ANAP -
Art. 4. -
Jurisprudență

(1) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, ANAP este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanțelor publice.

(2) În activitatea sa președintele este ajutat de un secretar general, înalt funcționar public numit în condițiile legii.

(3) În exercitarea prerogativelor ce îi revin, președintele ANAP emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(4) Ordinele și instrucțiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 13/2015:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Obiective și atribuții
Art 3 Obiective și atribuții
Art 4 Conducerea, organizarea și funcționarea ANAP
Art 5 Conducerea, organizarea și funcționarea ANAP
Art 6 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 7 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 8 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 9 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...