Art 3 Obiective și atribuții | Ordonanță de urgență 13/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Obiective și atribuții -
Art. 3. -

În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 2, ANAP are următoarele atribuții:

a) elaborarea și implementarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu obligațiile asumate de Guvernul României și de Uniunea Europeană; Referințe (1)

b) elaborarea politicilor și a legislației în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu legislația europeană și asigurarea interpretărilor unitare în domeniu, pentru care are drept de inițiativă legislativă; Puneri în aplicare (1)

c) consilierea metodologică a autorităților contractante în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică și de concesiune, cu rol de suport operațional în aplicarea corectă a legislației în acest domeniu; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

d) controlul modului în care autoritățile contractante atribuie contractele de achiziție publică și de concesiune de lucrări publice și de servicii; Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

e) monitorizarea și supervizarea funcționării sistemului de achiziții publice în România; Modificări (1)

f) inițierea și susținerea politicilor și acțiunilor de instruire a personalului implicat în activități specifice achizițiilor publice; Puneri în aplicare (1)

g) reprezentarea României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru și al rețelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană, în domeniul achizițiilor publice.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 13/2015:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Obiective și atribuții
Art 3 Obiective și atribuții
Art 4 Conducerea, organizarea și funcționarea ANAP
Art 5 Conducerea, organizarea și funcționarea ANAP
Art 6 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 7 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 8 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 9 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...