Guvernul României

Hotărârea nr. 549/1990 privind înființarea Companiei Mecanică Fină

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 mai 1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Începînd cu data de 16 mai 1990 se înființează Compania Mecanică Fină, cu un capital social de 9.032 mil. lei, cu sediul în municipiul București, compusă pe principiul liberei asocieri, din unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.

Art. 2. -

Compania se înființează ca societate, pe bază de acțiuni, cu personalitate juridică și va avea ca obiect de activitate producția, comercializarea și serviciile în domeniul mecanicii fine în țară și străinătate.

Art. 3. -

Compania își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 4. -

Modificarea și aprobarea ulterioară a structurii și statutului companiei, față de prevederile incluse în anexele nr. 1 și 2 din prezenta hotărîre, vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor companiei, ca organ suprem de conducere al acesteia.

Art. 5. -

Pe data prezentei hotărîri, unitățile economice prevăzute în anexa nr. 1 se transformă în divizii de producție, iar la nivelul companiei se înființează divizia de management. Atribuțiile diviziilor și, respectiv, departamentelor diviziei de management sînt prevăzute în statutul din anexa nr. 2.

Art. 6. -

Pe aceeași dată se desființează Centrala industrială de mecanică fină. Întreprinderea de oțeluri speciale forjate Cristuru Secuiesc, din subordinea Centralei industriale de mecanică fină, devine întreprindere autonomă în subordinea directă a Ministerului Industriei Electrotehnice și Electronice.

Art. 7. -

Compania Mecanică Fină este autorizată să utilizeze un procent de 20% din suma în valută încasată din exporturile efectuate, în condițiile unei balanțe excedentare export-import.

Art. 8. -

Compania Mecanică Fină va putea beneficia de credite în lei și în valută, de la instituțiile bancare, conform prevederilor legale.

Art. 9. -

Creditele acordate în valută, precum și fondurile constituite conform prevederilor art. 7, vor fi utilizate pentru promovarea cu prioritate a exportului, cît și pentru realizarea unor importuri destinate dezvoltării producției, introducerii de tehnologii noi și în alte scopuri pe care le va decide Consiliul de administrație al Companiei Mecanică Fină.

Art. 10. -

Salarizarea personalului companiei va fi efectuată corespunzător legislației în vigoare, conform. prevederilor din statut (anexa nr. 2).

Art. 11. -

Modificarea ulterioară a sistemului de salarizare se va face de Compania Mecanică Fină, cu avizul ministerului coordonator, al Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale și al Ministerului Finanțelor.

Art. 12. -

Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale și Ministerul Industriei Electrotehnice și Electronice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărîri.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 17 mai 1990.

Nr. 549.

ANEXA Nr. 1

LISTA
unităților economice de stat - membrii fondatori ai
Companiei Mecanică Fină

1. Întreprinderea de mecanică fină București

2. Întreprinderea "Balanța" Sibiu

3. Întreprinderea de scule și elemente hidraulice Focșani

4. Întreprinderea de aparate de măsură și control Vaslui

5. Întreprinderea de aparate și utilaje pentru cercetare București

6. Întreprinderea de scule Rîșnov

7. Întreprinderea de aparatură și echipament hidraulic "Hesper" București

8. Întreprinderea de unelte și scule Brașov

9. Întreprinderea de scule și accesorii Pașcani

10. Întreprinderea, de echipament hidraulic Rîmnicu Vîlcea

11. Întreprinderea de accesorii mașini-unelte Blaj

12. Întreprinderea mecanică Bistrița

13. Întreprinderea de orologerie industrială Arad

14. Întreprinderea de scule, subansambluri, accesorii Rădăuți

15. Fabrica de aparate de măsură și control Drobeta-Turnu Severin

16. Întreprinderea "Electrometal" Cluj-Napoca

17. Întreprinderea "Precizia" București

18. Întreprinderea de prelucrări mecanice Roșiori de Vede

19. Întreprinderea "Someșul" Gherla

20. Institutul de cercetare și proiectare pentru mecanică fină București

21. Centrul de calcul București al Centralei industriale de mecanică fină

22. Direcția de comerț exterior "Mefin" București

ANEXA Nr. 2

STATUTUL
Companiei Mecanică Fină- societate pe acțiuni -

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...