Guvernul României

Hotărârea nr. 267/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria miniera

Modificări (3), Referințe (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:

Art. 1. -

Incepind cu data de 1.02.1990, programul de lucru al personalului din unitatile miniere este de 5 zile pe saptamina.

Programul de activitate al unitatilor din sistemul Ministerului Minelor se stabileste diferentiat - in subteran, in cariere, in instalatii de preparare, la suprafata minelor, in celelalte unitati si activitati si se aproba prin hotarire a guvernului.

Art. 2. -

Personalul din subteran lucreaza in schimburi de 6 ore/zi.

Programul de lucru al personalului din subteran se poate organiza si in schimburi de 8 ore/zi in conditiile stabilite prin hotarire a guvernului.

Art. 3. -

Personalul din unitatile miniere, beneficiaza anual de 6 zile libere platite pentru sarbatorile legale, religioase sau cu semnificatii deosebite pentru care se vor aproba de catre guvern, la propunerea Ministerului Minelor.

Art. 4. -

Salariile tarifare lunare prevazute de lege, care se aplica muncitorilor din unitatile miniere, se majoreaza cu 15% corespunzator conditiilor specifice de munca. La unitatile de huila si antracit, pentru muncitorii din subteran majorarea va fi de 20%.

Salariile pe post se stabilesc in mod corespunzator programului de lucru al muncitorilor. Cu aceleasi procente cu care se majoreaza salariile muncitorilor, se majoreaza si salariile maistrilor, tehnicienilor, subinginerilor si inginerilor care conduc si organizeaza procesul de productie, precum si salariile personalului tehnic-ingineresc care conduce si organizeaza activitatea din unitatile miniere (aparatul acestora).

Art. 5. -

Salariile tarifare ale personalului care lucreaza in subteran vor fi mai mari cu 5% decit cele prevazute la art. 4 din prezenta hotarire, iar pentru personalul care lucreaza la locurile de munca direct productive din subteran, salariile tarifare respective vor fi mai mari cu 10%.

Art. 6. -

Munca prestata de catre personalul din industria miniera in zilele de duminica si sarbatori legale (programata normal sau suplimentar), precum si in celelalte zile ale saptaminii: pentru posturile prestate pe baza de comanda peste numarul de posturi corespunzator programului normal de lucru saptaminal, se plateste cu un spor de 100% din salariul tarifar, fara a mai fi necesara conditionarea cu acordare de timp liber corespunzator.

Art. 7. -

In unitatile miniere, sporul pentru lucru pe timp de noapte se majoreaza de la 15% la 25% din salariul tarifar pentru orele lucrate in intervalul prevazut de art. 115 din Codul muncii, chiar daca acestea nu reprezinta jumatate din durata schimbului de lucru.

Art. 8. -

Concediul anual de odihna pentru personalul din subteran si cariere va fi in total de minimum 30 zile si de maximum 36 zile lucratoare, iar pentru personalul de la instalatiile de preparare de minimum 24 zile si de maximum 30 zile lucratoare, stabilite corespunzator programului de lucru al personalului. Diferentierea acordarii concediului de 30-36 zile si respectiv 24-30 zile se va face de catre Ministerul Minelor pe criteriul vechimii in munca in subteran, cariere sau instalatii de preparare.

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (1)

Pensionarea pentru limita de virsta si vechime in munca a personalului din unitatile miniere se va face in urmatoarele conditii:

a) la 20 ani lucrati in subteran sau 25 ani lucrati in cariere si instalatii de preparare indiferent de virsta, dar nu mai putin de 45 ani pentru subteran si 50 ani pentru cariere si instalatii de preparare;

b) la virsta de 50 ani pentru cei care au lucrat minimum 15 ani in subteran si la virsta de 55 ani pentru cei care au lucrat minimum 20 ani in cariere si instalatii de preparare;

c) pentru cei care au lucrat in subteran 5-15 ani sau 10-20 ani in cariere si instalatii de preparare, limita de virsta de 60 ani se reduce proportional cu numarul anilor lucrati in aceste conditii; Jurisprudență

d) femeile se pensioneaza:

- la virsta de 45 ani daca au lucrat minimum 25 ani in cariere si instalatii de preparare;

- la virsta de 50 ani daca au lucrat minimum 20 ani in cariere si instalatii de preparare;

- daca au lucrat in cariere sau instalatii de preparare 10-20 ani, limita de virsta de 55 ani se reduce proportional cu numarul anilor lucrati in aceste conditii.

Art. 10. -

Perioada in care pensionarii pentru invaliditate de gradul III au lucrat cu jumatate de norma in unitatile miniere se considera vechime in munca echivalenta unei norme intregi. Pentru acest personal, pensiile de invaliditate de gradul III pot fi transformate in pensii pentru munca si limita de virsta, indiferent de virsta, iar in cazul in care nu este indeplinita conditia de vechime minima necesara pentru aceasta transformare, cei in cauza vor fi trecuti in categoria pensionarilor de invaliditate de gradul II.

Art. 11. -

Se acorda pensie de urmas, indiferent de virsta si de starea de sanatate, sotiilor casnice ale persoanelor care au decedat ca urmare a accidentelor de munca sau imbolnavirilor profesionale din activitatea din subteran. Plata pensiei se suspenda pe durata incadrarii in munca.

Art. 12. -

Se asigura gratuit asistenta medicala si medicamentele pentru mineri si membrii familiilor acestora. Acordarea gratuita a medicamentelor se va asigura pe masura realizarii acestora de catre unitatile de productie de profil din tara.

Art. 13. -

Pentru personalul unitatilor miniere aflat in concedii medicale acordate in situatia accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale si cazurilor de urgenta medicala, ajutorul de boala se plateste 100% din salariul tarifar de incadrare.

Art. 14. -

Personalul incadrat in unitati miniere care a suferit accidente de munca sau a contractat boli profesionale sau specifice activitatii din subteran, cariere si uzine de preparare beneficiaza de bilete gratuite de tratament balnear.

Art. 15. -

Alocatiile de stat pentru copii se acorda personalului din unitatile miniere in cuantumurile maxime prevazute de lege, indiferent de venitul realizat.

Art. 16. -

Transportul la si de la domiciliu la locul de munca al personalului din unitatile miniere se asigura gratuit. Costul integral al transportului se suporta din fondurile de productie ale unitatilor.

Art. 17. -

Pentru promovarea in functii de conducere ale unitatilor din sistemul Ministerului Minelor, se stabilesc urmatoarele conditii de vechime in specialitate:

- 5 ani pentru promovarea in functiile de conducere a unitatilor (director, director adjunct, tehnic, inginer sef etc.);

- 1 an pentru promovarea in functiile de sef si adjunct sef de sector sau de brigada.

Art. 18. -

Pentru atragerea tinerilor spre meseriile de baza ale activitatii miniere si, mai ales, in meseria de miner, Ministerul Invatamintului impreuna cu Ministerul Minelor vor propune spre adoptare noi reglementari pentru stimularea suplimentara a elevilor care se pregatesc prin licee si scoli profesionale.

Art. 19. -

Se abroga prevederile anexei nr. 1.6 a privind normativele de personal pentru utilajele de excavat, formare depozit, depunere in halda; transbordare si transport cu covor de cauciuc, din Decretul Consiliului de Stat nr. 164/1986.

Art. 20. -

In aplicarea prevederilor prezentei hotariri, Ministerul Minelor poate elibera instructiunile necesare.

Art. 21. -

Se autoriza Ministerul Economiei Nationale si Ministerul Finantelor ca, pe baza documentatiilor prezentate de Ministerul Minelor pentru aplicarea prevederilor prezentei hotariri, sa modifice corespunzator indicatorii economici si financiari pe anul 1990 ai Ministerului Minelor.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 169 ind.1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, în sensul stabilirii dacă sintagma "stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații" se referă la legea în vigoare la data deschiderii dreptului de pensie sau la legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj
;
se încarcă...