LISTA bunurilor aflate în patrimoniul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de Cercetări și Amenajări Silvice ICAS București) | Hotărâre 318/2015

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", ca institut național de cercetare-dezvoltare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr 3 -
LISTA
bunurilor aflate în patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București)

1. Datele de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului care trec din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București)

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale) 13729380 Ministerul Educației și Cercetării Științifice
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat RO 2607964 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București)
Nr. inv. M.F. Cod de clasificație Denumire Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Date de identificare Valoarea de inventar a bunurilor care se transmit institutului național Anul dobândirii/ dării în folosință Situația juridică
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăți (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5374 8.04.04 Drum forestier Pârâul Morii Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Câmpulung Moldovenesc 128555.00 1994 imobil în administrare
5375 8.04.04 Drum forestier Hurghiș Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Câmpulung Moldovenesc 148328.00 1994 imobil în administrare
5376 8.04.04 Drum forestier Demăcușa Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 6,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 1433665.00 1994 imobil în administrare
5377 8.04.04 Drum forestier Cehlena Hlena Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 743441.00 1994 imobil în administrare
5378 8.04.04 Drum forestier Ursulova Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 540082.00 1994 imobil în administrare
5379 8.04.04 Drum forestier Hurghișca Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 225014.00 1994 imobil în administrare
5380 8.04.04 Drum forestier Turculova Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 149074.00 1994 imobil în administrare
5381 8.04.04 Drum forestier Pârâul Rusului Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 80000.00 1994 imobil în administrare
5382 8.04.04 Drum forestier Corhana Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 433091.00 1994 imobil în administrare
5383 8.04.04 Drum forestier Comănel Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 117818.00 1994 imobil în administrare
5384 8.04.04 Drum forestier Tomnatic Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 410728.00 1994 imobil în administrare
5385 8.04.04 Drum forestier Petac Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 13,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 3325645.23 1994 imobil în administrare
5386 8.04.04 Drum forestier Cozarca Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 397105.00 1994 imobil în administrare
5387 8.04.04 Drum forestier Cehlena Hlena 2 Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 324169.00 1994 imobil în administrare
5388 8.04.04 Drum forestier Demăcușa Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 5,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 2764244.00 1994 imobil în administrare
5399 8.04.04 Drum forestier Valea Ibăneasa 2,7 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Sacu 69942.40 1994 imobil în administrare
5400 8.04.04 Drum forestier Valea Radului 5,3 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 5,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Sacu 191849.38 1994 imobil în administrare
5401 8.04.04 Drum forestier Lăturoanea 2,8 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Sacu 100718.69 1994 imobil în administrare
5402 8.04.04 Drum forestier Lăturoanea Mică 0,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Sacu 39531.77 1994 imobil în administrare
5403 8.04.04 Drum forestier Șipot 1,7 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Sacu 116285.61 1994 imobil în administrare
5404 8.04.04 Drum forestier Pelnit 0,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Sacu 16151.82 1994 imobil în administrare
5405 8.04.04 Drum forestier Tincovița 4,6 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Sacu 270799.37 1994 imobil în administrare
5406 8.04.04 Drum forestier Valea Mică 2,8 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Sacu 8972.71 1994 imobil în administrare
5407 8.04.04 Drum forestier Valea Mare 2,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Sacu 106576.65 1994 imobil în administrare
5408 8.04.04 Drum forestier Balas 1,2 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu 57188.14 1994 imobil în administrare
5409 8.04.04 Drum forestier Valișor 9,6 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 9,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu 827212.59 1994 imobil în administrare
5410 8.04.04 Drum forestier Stanisoara Mare 1,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu 126471.58 1994 imobil în administrare
5411 8.04.04 Drum forestier Valea Cetății 3,4 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Constantin Daicoviciu 189993.72 1994 imobil în administrare
5412 8.04.04 Drum forestier Capriorul 2,8 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu 291705.00 1994 imobil în administrare
5413 8.04.04 Drum forestier Sinova 3,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu 310650.41 1994 imobil în administrare
5414 8.04.04 Drum forestier Maciova 7,1 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 7,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu 338430.78 1994 imobil în administrare
5415 8.04.04 Drum forestier Măloasa 6,1 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 6,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 419682.47 1994 imobil în administrare
5416 8.04.04 Drum forestier Șerbul Mare 2,6 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 370965.32 1994 imobil în administrare
5417 8.04.04 Drum forestier Turnu Ruieni 8,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 8,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 451689.13 1994 imobil în administrare
5418 8.04.04 Drum forestier Piriul Pietrii 2,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 98314.12 1994 imobil în administrare
5419 8.04.04 Drum forestier Iedera 1,1 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 60115.78 1994 imobil în administrare
5420 8.04.04 Drum forestier Căpriorul Rău 1,2 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 203558.92 1994 imobil în administrare
5421 8.04.04 Drum forestier Borlova Mare 9,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 9,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 367379.17 1994 imobil în administrare
5422 8.04.04 Drum forestier Borlovița 2,1 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 204216.05 1994 imobil în administrare
5423 8.04.04 Drum forestier Sebeșel 2,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 134925.39 1994 imobil în administrare
5424 8.04.04 Drum forestier Valea de Rug 1,9 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 134610.38 1994 imobil în administrare
5425 8.04.04 Drum forestier Slătinioara 3,7 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 165730.38 1994 imobil în administrare
5426 8.04.04 Drum forestier Petroșnița 3,6 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 208263.71 1994 imobil în administrare
5427 8.04.04 Drum forestier Cuntu 4,3 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 65469.61 1994 imobil în administrare
5428 8.04.04 Drum forestier Irighiș 11,4 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 11,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Vârciorova 724840.71 1994 imobil în administrare
5429 8.04.04 Drum forestier Bolvașnița Bobu 4,1 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Vârciorova 314616.01 1994 imobil în administrare
5430 8.04.04 Drum forestier Pârâul Porcului 1,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Vârciorova 168597.80 1994 imobil în administrare
5431 8.04.04 Drum forestier Vl. Armeniș 4,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Armeniș 365835.00 1994 imobil în administrare
5432 8.04.04 Drum forestier Vl. Armenișului II 2,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Armeniș 504553.77 1996 imobil în administrare
5433 8.04.04 Drum forestier Zizinaș 4,7 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 128693.87 1981 imobil în administrare
5434 8.04.04 Drum forestier Vl. Sasului Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 62618.31 1971 imobil în administrare
5435 8.04.04 Drum forestier Tinoasa 1,2 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 46947.76 1983 imobil în administrare
5436 8.04.04 Drum forestier Dungu Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 40234.91 1960 imobil în administrare
5437 8.04.04 Drum forestier Bușca 2,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 60248.15 1979 imobil în administrare
5438 8.04.04 Drum forestier Vl. Satului 6,1 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 6,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 183961.75 1980 imobil în administrare
5439 8.04.04 Drum forestier Vl. Dracului 8,2 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 8,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 600892.24 1964 imobil în administrare
5440 8.04.04 Drum forestier Tesla Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 6,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 111834.95 1964 imobil în administrare
5441 8.04.04 Drum forestier Babarunca Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 6,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 113816.60 1960 imobil în administrare
5442 8.04.04 Drum forestier Chișag Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 46734.19 1962 imobil în administrare
5443 8.04.04 Drum forestier Tarlung Ciorica Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 11,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 118570.15 1957 imobil în administrare
5444 8.04.04 Drum forestier Roșca 2,7 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 151809,83 1979 imobil în administrare
5445 8.04.04 Drum forestier Pârâul Cailor 2,6 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 139010,68 1977 imobil în administrare
5446 8.04.04 Drum forestier Urlatu Mare 1,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 75294,35 1980 imobil în administrare
5447 8.04.04 Drum forestier Mărcoșanu 1,8 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 130633,18 1986 imobil în administrare
5448 8.04.04 Drum forestier Vaida 2 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 109378,34 1973 imobil în administrare
5449 8.04.04 Drum forestier Borzoș Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 4107,19 1958 imobil în administrare
5450 8.04.04 Drum forestier Vl. Zimbrului Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 14937,22 1965 imobil în administrare
5451 8.04.04 Drum forestier Doftana 9,3 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 9,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 366195,42 1985 imobil în administrare
5452 8.04.04 Drum forestier Recea de Jos Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 19797,22 1972 imobil în administrare
5453 8.04.04 Drum forestier Recea de Sus 1,7 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 96315,43 1977 imobil în administrare
5454 8.04.04 Drum forestier Baier Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 32048,49 1967 imobil în administrare
5455 8.04.04 Drum forestier Davidoaia 0,6 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 51874,08 1981 imobil în administrare
5456 8.04.04 Drum forestier Tigăi 6 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 6,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 512678,22 1999 imobil în administrare
5457 8.04.04 Drum forestier Pârâul Nanului 2,7 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 437106,07 1984 imobil în administrare
5458 8.04.04 Drum forestier Adânca de Sus 1,8 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 123652,31 1982 imobil în administrare
5459 8.04.04 Drum forestier Adânca de Jos 2,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 143593,45 1983 imobil în administrare
5460 8.04.04 Drum forestier Vl. Dreasa 1,9 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 99979,80 1982 imobil în administrare
5461 8.04.04 Drum forestier Gircinul Mare 9,8 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 9,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 480466,73 1992 imobil în administrare
5462 8.04.04 Drum forestier Ghircinul Mic 10,1 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 10,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 558327,64 1994 imobil în administrare
5463 8.04.04 Drum forestier Vl. Largă 1,2 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 32116,82 1979 imobil în administrare
5464 8.04.04 Drum forestier Vl. Fierăstrăului Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,37 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 83,21 1956 imobil în administrare
5465 8.04.04 Drum forestier Vl. Fierăstrăului Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,35 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 3386,65 1959 imobil în administrare
5466 8.04.04 Drum forestier Babarunca Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,25 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 65,28 1961 imobil în administrare
5467 8.04.04 Drum forestier Vărzăvoaia Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,25 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 4083,76 1957 imobil în administrare
158249 8.30 Corectare torenți Adânca de Sus (ICAS) Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 lucrări de corectare a torenților; L=1,2 km conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 907667,74 1995 imobil în administrare
148924 8.30 CT Doftana Ardeleana Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 corecție torenți conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 2871911,04 2003 imobil în administrare
5468 8.04.04 Drum forestier Bolda Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 13229,00 1964 imobil în administrare
5469 8.04.04 Drum forestier Valea Caselor 2,6 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 2339207,00 1973 imobil în administrare
5470 8.04.04 Drum forestier Greaca 7,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 7,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Mihăești 114600,00 1977 imobil în administrare
5471 8.04.04 Drum forestier Ogrezea I 2,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 38044,00 1973 imobil în administrare
5472 8.04.04 Drum forestier Ogrezea II 3,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO2607964 drum auto forestier 3,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 37781,00 1980 imobil în administrare
5473 8.04.04 Drum forestier Valea Păducelului Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Hârtiești 9916,00 1975 imobil în administrare
5474 8.04.04 Drum forestier Ursoaie Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 10273,00 1968 imobil în administrare
5475 8.04.04 Drum forestier Vl. Pătrășcanilor Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Hârtiești 1780,22 1962 imobil în administrare
5476 8.04.04 Drum forestier Valea Florii Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Schitu Golești 1838,00 1961 imobil în administrare
5477 8.04.04 Drum forestier Pițigaie Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 6364,00 1963 imobil în administrare
5478 8.04.04 Drum forestier Mâzgana Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 7,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 624365,00 1950 imobil în administrare
5479 8.04.04 Drum forestier Valea lui Topor Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Hârtiești 15333,00 1959 imobil în administrare
5480 8.04.04 Drum forestier Ruda Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 5,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Mihăiești 25336,00 1959 imobil în administrare
5481 8.04.04 Drum forestier Ruda-Mâzgana Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 76177,00 1958 imobil în administrare
5482 8.04.04 Drum forestier Valea Pechii Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Schitu Golești 2676,00 1962 imobil în administrare
5483 8.04.04 Drum forestier Valea Raciului Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 2337,00 1964 imobil în administrare
5484 8.04.04 Drum forestier Ivăniș I Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 2759,00 1970 imobil în administrare
5485 8.04.04 Drum forestier Ivăniș II 4,1 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 58141,00 1980 imobil în administrare
5486 8.04.04 Drum forestier Ivăniș - Vl. Ariilor 1,9 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 35769,00 1981 imobil în administrare
5487 8.04.04 Drum forestier Padina Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Dâmbovița, Văleni 1126,00 1969 imobil în administrare
5488 8.04.04 Drum forestier Vl. Cireșului Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 2059,00 1962 imobil în administrare
5489 8.04.04 Drum forestier Vl. Mânăstirii Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Țițești 375,20 1969 imobil în administrare
5490 8.04.04 Drum forestier Oprești Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 7563,00 1962 imobil în administrare
5491 8.04.04 Drum forestier Livezeni 2,3 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 32153,00 1981 imobil în administrare
5492 8.04.04 Drum forestier Valea Stânii 2,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Țițești 1695,00 1980 imobil în administrare
5493 8.04.04 Drum forestier Calea lui Băj 3,7 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Bălilești 59963,00 1981 imobil în administrare
5494 8.04.04 Drum forestier Vl. Bisericii I 2,4 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Hârtiești 95419,00 1981 imobil în administrare
5495 8.04.04 Drum forestier Valea Bisericii II 2,3 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Hârtiești 92343,00 1983 imobil în administrare
5496 8.04.04 Drum forestier Limpedea 5,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 5,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Suprafață construită Schitu Golești 116733,00 1982 imobil în administrare
5497 8.04.04 Drum forestier Runc Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Suprafață construită Schitu Golești 11144,00 1962 imobil în administrare
5501 8.04.04 Drum forestier Chilimetea Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 6,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Vrancea, Vidra 178575,00 1970 imobil în administrare
5502 8.04.04 Drum forestier Runcu Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Vrancea, Bolotești 10090,00 1969 imobil în administrare
5503 8.04.04 Drum forestier Runcu Brețcani Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 11,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Vrancea, Bolotești 10368,75 1970 imobil în administrare
5504 8.04.04 Drum forestier Barbu Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Vrancea, Bolotești 12606,25 1980 imobil în administrare
5505 8.04.04 Drum forestier Trei Poduri Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Vrancea, Vizantea 10087,50 1970 imobil în administrare
5506 8.04.04 Drum forestier Peștera Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Vrancea, Vizantea 127033,89 1961 imobil în administrare
5507 8.04.04 Drum forestier Plopu Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Vrancea, Vizantea 341711,25 1964 imobil în administrare
152517 8.04.04 Drum forestier Valea Rea Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Vrancea, Vidra 861711,25 2002 imobil în administrare
158248 8.30 Corectare torenți Vizantea (ICAS) Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 lucrări de corectare a torenților; L = 1,3 km fond forestier Județul Vrancea, Vizantea 1468011,50 1994 imobil în administrare
158252 8.30 Corectare torenți Chilimetea II (ICAS) Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 lucrări de corectare a torenților; L = 1,9 km fond forestier Județul Vrancea, Vidra 1628872,75 2007 imobil în administrare
158253 8.30 Corectare torenți Peștera (ICAS) Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 lucrări de corectare a torenților; L = 2,9 km fond forestier Județul Vrancea, Vizantea 1213091,99 2007 imobil în administrare
158250 8.30 Corectare torenți Pârâul Sării (ICAS) Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 lucrări de corectare a torenților; L = 2,5 km fond forestier Județul Vrancea, Valea-Sării 1217448,10 2008 imobil în administrare
158251 8.30 Corectare torenți Valea Rea (ICAS) Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 lucrări de corectare a torenților; L = 2,3 km fond forestier Județul Vrancea, Valea Rea 1376855,22 2004 imobil în administrare
159125 8.04.01 Pădure ICAS Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 Suprafața = 4000 mp, CF = 50156, Date cadastrale = 382 conform amenajamentului silvic Județul Vrancea, Valea Sării 2760,51 2004 imobil în administrare
159127 8.04.01 Pădure ICAS Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 Suprafața = 146.600 mp, CF = 50577, 50578, Date cadastrale = 1595, 1596 conform amenajamentului silvic Județul Vrancea, Bolotești 74392,14 2004 imobil în administrare
159126 8.04.01 Pădure ICAS Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 159 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 Suprafața = 100.000 mp, CF = 50583, Date cadastrale = 1492 conform amenajamentului silvic Județul Vrancea, Bolotești 114515,78 2004 imobil în administrare
TOTAL 40.612.506,90

Mergi la:
REGULAMENT de organizare și funcționare al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"
DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA ale căror denumire, valoare de inventar, cod de clasificație, descriere tehnică și adresă se modifică, după caz
LISTA bunurilor aflate în patrimoniul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de Cercetări și Amenajări Silvice ICAS București)
LISTA BUNURILOR proprietate publică a statului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și care se dau în administrarea Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"
Subunitățile fără personalitate juridică din structura Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de Cercetări și Amenajări Silvice ICAS București)

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", ca institut național de cercetare-dezvoltare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...